konkursi

Javni konkurs za podršku jedinicama lokalne samouprave sa područja AP Vojvodine za realizaciju i promociju manifestacija i konferencija regionalnog karaktera

       Na osnovu člana 16, 24. i 38. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV”, br. 37/14, 54/14 – dr.odluka, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/2021) i člana 11, 21. i 23. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne…