konkursi

Odluka o dodeli bespovratnih sredstava jedinicama lokalne samouprave sa područja AP Vojvodine za realizaciju i promociju manifestacija i konferencija regionalnog karaktera

       Na osnovu člana 16, 24. i 38. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV”, br. 37/2014, 54/2014 – dr. odluka, 37/2016, 29/2017, 24/2019, 66/2020 i 38/2021) pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu…

Odluku o dodeli bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa područja AP Vojvodine za sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije

Na osnovu člana 16, 24. i 38. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV”, br. 37/2014, 54/2014 – dr. odluka, 37/2016, 29/2017, 24/2019, 66/2020 i 38/2021) i člana 9. stav 2. Pravilnika o postupku dodele bespovratnih sredstava jedinicama…

Izmena javnog konkursa za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa područja APV za sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije broj 141-401-3165/2022-03

Na osnovu članova 16, 24. i 38. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV“, br. 37/14, 54/14-drugi propis, 37/16 i 29/17, 24/19, 66/20 i 38/21) i člana 4. Pravilnika o postupku dodele bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama u Autonomnoj…

Odluku o dodeli bespovratnih sredstava jedinicama lokalne samouprave sa područja AP Vojvodine za realizaciju i promociju manifestacija i konferencija regionalnog karaktera

       Na osnovu člana 16, 24. i 38. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV”, br. 37/2014, 54/2014 – dr. odluka, 37/2016, 29/2017, 24/2019, 66/2020 i 38/2021) pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, donosi…