2023.
2022.
2021.
2020.

Portal javnih nabavki usklađen sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni glasnik 124/12, 14/15 i 68/15).

U slučaju da imate poteškoća u preuzimanju dokumentacije kontaktirajte nas na e-mail adresu region@vojvodina.gov.rs

Poziv za učešće u pojednostavlјenom postupku nabavke usluge za izradu razvojnog plana sa predlogom idejnog rešenja (IDR) za hotel/zdravstveni rizort na Stražilovu, Sremski Karlovci, Red. br. 141-404-216/2020-04.

Rok do kojeg se iskazuje zainetesovanost: 4. Septembar 2020. godine do 13:00 časova (po lokalnom vremenu).

Poziv za učešće u pojednostavlјenom postupku nabavke usluge za izradu idejnog projekta za hotel/lečilište na Stražilovu, Sremski Karlovci, Red. br. 141-404-136/2020-01

Rok do kojeg se iskazuje zainetesovanost: 31. maj 2020. godine do 13:00 časova (po lokalnom vremenu)

Poziv za učešće u pojednostavlјenom postupku nabavke usluge za izradu metodologije i analize tržišta rada za COMMON projekat Red. br. 141-404-77/2020-01

Rok za dostavlјanje ponuda: 23.03.2020. godine do 13:00 časova (po lokalnom vremenu)

2019.

Javna nabavka male vrednosti nabavke opreme za Letnju akademiju AER-a 2019.godine JNMV 1.1.3.

Rok za dostavljanje ponuda 25.12.2019. godine do 12,00 časova

Pokreće se pregovarački postupak bez objavlјivanja poziva za podnošenje ponuda za javnu nabavku  usluga zakupa licenci za korišćenje softverskog rešenja za strateško planiranje, upravlјanje razvojem i evidentiranje projekata namenjeno jedinicama lokalnih samouprava i pokrajinskim sekretarijatima na teritoriji AP Vojvodine red.br. JN PPBOPZPP 1.1.2./2019

Rok za dostavljanje ponuda 20.12.2019. godine do 10.00 časova

Javna nabavka male vrednosti  usluga istraživanja javnog mnjenja o evropskim procesima i njihovom značaju na teritoriji AP Vojvodine  JNMV 1.2.2

Rok za dostavljanje ponuda 04.12.2019. godine do 12.00 časova

Poziv za učešće u pojednostavljenom postupku nabavke usluge organizacije događaja i putovanja za projekat „Zdravstvena tura“ Red. br. 141-404-221/2019-01

Rok do kojeg se iskazuje zainteresovanost: 29. avgust 2019. g., 13:00 časova (po lokalnom vremenu)

Poziv za učešće u Konkurentskom pregovaračkom postupku Usluge u vezi izrade Studije potencijala i mogućnosti unapređenja zdravstvenog i medicinskog turizma u prekograničnoj regiji Mađarska – Srbija Red.br. 141-404-34/2019-04

Rok do kojeg se iskazuje zainteresovanost: 14. maj 2019. g., 13:00 časova (po lokalnom vremenu)

Javna nabavka male vredosti usluga za organizovanja Letnje akademije AER-a 2019.godine JNMV 1.2.3/2019

Rok za dostavlјanje ponuda 22.03.2019. godine do 12.00 časova

2018.

Pokreće se pregovarački postupak bez objavlјivanja poziva za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluga zakupa licenci za korišćenje softverskog rešenja za strateško planiranje, upravlјanje razvojem i evidentiranje projekata namenjeno jedinicama lokalnih samouprava i pokrajinskim sekretarijatima na teritoriji AP Vojvodine red.br. JN PPBOPZPP 1.1.2./2018

Rok za dostavljanje ponuda 18.12.2018. godine do 10.00 časova

Javna nabavka male vrednosti usluga za izradu novog softvera za Razvojnu agenciju Vojvodine za poslovne i inovacione ideje u cilju edukacije, savetovanja, umrežavanja i promocije JNMV 1.1.1/2018

Rok za dostavljanje ponuda 14.12.2018. godine do 10.00 časova

Poziv za učešće u pojedinačnom postupku Nabavke usluge spolјnog finansijskog upravlјanja i sprovođenja nabavki u skladu sa PRAG procedurama, referentni broj: 141-404-254/2018-04

Rok za dostavlјanje ponuda: 31.10.2018. godine do 13:00 časova (po lokalnom vremenu)

Javna nabavka male vrednosti usluga istraživanja javnog mnjenja o evropskim procesima i njihovom značaju na teritoriji AP Vojvodine JNMV 1.2.2 – drugi poziv.

Rok za dostavljanje dokumentacije 01.10.2018. godine do 12:00 časova

Javna nabavka male vrednosti usluge organizovanja savetovanja i konferencija u oblasti regionalnog razvoja. Redn.br. 141-404-215/2018-01-5

Rok za dostavljanje dokumentacije 19.09.2018. godine do 12:00 časova.

Javna nabavka male vrednosti usluga istraživanja javnog mnjenja o evropskim procesima i njihovom značaju na teritoriji AP Vojvodine JNMV 1.2.2.

Rok za dostavljanje dokumentacije 27.08.2018. godine do 12:00 časova

Poziv za učešće u Konkurentskom pregovaračkom postupku Usluge u vezi sa organizovanjem javnih događaja Red.br. 141-404-347/2017-01

Rok do kojeg se iskazuje zainteresovanost 10.01.2018. godine do 12:00 časova (po lokalnom vremenu)

2017.

Poziv za učešće u Konkurentskom pregovaračkom postupku Usluge u vezi sa novinarstvom, medijskim prilozima, emitovanjem radijskih priloga Red.br.141-404-333/2017-04

Rok do kojeg se iskazuje zainteresovanost 28.12.2017. godine do 12:00 časova (po lokalnom vremenu)

Poziv za učešće u Konkurentskom pregovaračkom postupku Usluge u vezi sa razvojem mobilne aplikacije i izrade prostora na serveru računara (web hosting) za internet stranicu agencije za zajedničke vesti Red.br.141-404-334/2017-04

Rok do kojeg se iskazuje zainteresovanost 28.12.2017. godine do 12:00 časova (po lokalnom vremenu)

Javna nabavka zakupa licenci za korišćenje softverskog rešenja za strateško planiranje, upravljanje razvojem i evidentiranje projekata namenjeno jedinicama lokalnih samouprava na teritoriji AP Vojvodine, Red.br. JN OP 1.1.1./2017

Rok za dostavljanje dokumentacije 02.10.2017. godine do 10:00 časova

2016.

Javna nabavka konsultantske ekspertske usluge definisane projektom „Dr Share“ i ugovorom ECHO/sub/2015/713859/PREV21. Redni broj javne nabavke 1.2.2.

Rok za dostavljanje dokumentacije 13.06.2016. godine do 12:00 časova

2015.

Javna nabavka male vrednosti usluga implementacije i nadogradnje sistema efikasnog upravljanja projektima: broj 131-404-302/2015-02-4, red.br. JNMV 1.2.8.

Rok za dostavljanje dokumentacije 09.12.2015. godine do 12:00 časova

Javna nabavka male vrednosti – nabavka usluga istraživanja javnog mnjenja o evropskim procesima i njihovom značaju na teritoriji AP Vojvodine, broj 131-404-285/2015-03-4, red.br. JNMV 1.2.12.

Rok za dostavljanje dokumentacije 12.11.2015. godine do 12:00 časova

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI DOBARA NABAVKA RAČUNARSKE OPREME
oblikovane po partijama, i to:

Partija 1 – PERSONALNI RAČUNARI
Partija 2 – PERSONALNI RAČUNARI
Partija 3 – PERSONALNI RAČUNAR
Partija 4 – MONITORI
Partija 5 – MONITORI
Partija 6 – DELOVI RAČUNARSKE OPREME

Broj JNMV 1.1.1.

Rok za dostavljanje dokumentacije 26.05.2015. godine do 12:00 časova

Javna nabavka male vrednosti – nabavka usluga posredovanja u organizaciji stručnog usavršavanja funkcionera, pokrajinskih službenika, predstavnika RRA i drugih partnera u okviru Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, broj 131-404-83/2015-01-1, red.br. JN 1.2.11.

Rok za dostavljanje dokumentacije 22.05.2015. godine do 12:00 časova

Javna nabavka male vrednosti – usluge posredovanja u organizaciji obuke za članove Koordinacionog tela za praćenje Akcionog plana za realizaciju prioriteta programa APV 2014-2020 , broj KD 131-404-82/2015-01, redni broj JNMV: 1.2.6.

Rok za dostavljanje dokumentacije 27.04.2015. godine do 12:00 časova

Javna nabavka – nabavka Zakupa stambenih i sanitarnih kontejnera, broj KD 131-404-42/2015-03-04 redni broj JN PPBOPZPP 2.1.10.

Rok za dostavljanje dokumentacije 20.02.2015. godine do 12:30 časova

2014.

Javna nabavka male vrednosti – nabavka izrade promomaterijala za sajmove, događaje i konferencije, broj KD 131-404-234/2014-01-4, redni broj JNMV: 11/U

Rok za dostavljanje dokumentacije 18.12.2014. godine do 12:00 časova

Javna nabavka male vrednosti – nabavka konsultantskih usluga u oblasti izrade dokumenta Smernice međuregionalne politike AP Vojvodine, broj KD 131-404-233/2014-01-4, redni broj JNMV: 3/U-2

Rok za dostavljanje dokumentacije 16.12.2014. godine do 12:00 časova

Javna nabavka male vrednosti – nabavka usluga Objavljivanje reklama i propagandnog sadržaja o radu i aktivnostima Sekretarijata broj KD 131-404-212/2014-03-01, redni broj JNMV: 1/U

Rok za dostavljanje dokumentacije 20.11.2014. godine do 12:00 časova

Javna nabavka male vrednosti usluga – Istraživanja javnog mnjenja o evropskim procesima i njihovom značaju na teritoriji AP Vojvodine broj 131-404-83/2014-03-4, redni broj JNMV: 2/U

Rok za dostavljanje dokumentacije 10.09.2014. godine do 12:00 časova

Javna nabavka male vrednosti usluga – Dizajn i izrada vizuelnog identiteta dokumenata smernice regulisane politike AP Vojvodine THE EU NEXT DOOR broj 131-404-184/2014-03-4, redni broj JNMV: 9/U

Rok za dostavljanje dokumentacije 02.09.2014. godine do 12:00 časova

Javna nabavka male vrednosti – Konsultantskih usluga u oblasti koordinacije javnih politika i programskog budžetiranja broj 131-404-183/2014-03, redni broj JNMV: 3/U

Rok za dostavljanje dokumentacije 14.08.2014. godine do 12:00 časova

Javna nabavka male vrednosti – nabavka usluga Izrade video materijala radi informisanja domaće i međunarodne javnosti broj 131-404-176/2014-03, redni broj JNMV: 4/U

Rok za dostavljanje dokumentacije 28.07.2014. godine do 12:00 časova

Javna nabavka male vrednosti – nabavka usluga Organizacije seminara sa obezbeđenjem hotelskih usluga smeštaja i ishrane na bazi punog pansiona za učesnike seminara sa uslugom angažovanja predavača broj KD 131-404-137/2014-03, redni broj JNMV: 6/U

Rok za dostavljanje dokumentacije 22.05.2014. godine do 12:00 časova

Javna nabavka male vrednosti – nabavka usluga Objavljivanje reklama i propagandnog sadržaja o radu i aktivnostima Sekretarijata broj KD 131-404-82/2014-03, redni broj JNMV: 1/U

Rok za dostavljanje dokumentacije 13.05.2014. godine do 12:00 časova

2013.

Javna nabavka male vrednosti – nabavka usluga hotela u AP Vojvodini broj KD:131-404-190/2013 JN МV 9/2013

Rok za dostavljanje dokumentacije 25.10.2013 do 12h

Javna nabavka male vrednosti dobara – promotivni materijal za konferenciju “4 MOTORA EVROPE” (sa dizajnom, izradom i produkcijom) broj KD: 404-136/2013 JN MV 8/2013

Рок за достављање документације 13.06.2013. године до 10 часова

Javna nabavka male vrednosti dobara – iznajmljivanje i montaža opreme za potrebe održavanja konferencije „4 MOTORA EVROPE“ broj kd: 404-135/2013 JN MV 7/2013

Rok za dostavljanje dokumentacije 10.06.2013. do 10h

Javna nabavka male vrednosti usluga na demontaži i ponovnoj montaži mobilijara sa popravkom poda unutar Velike sale Skupštine APV, ulice Vladika Platona BB, Novi Sad JN MV 5/2013

Rok za dostavljanje dokumentacije 21.05.2013. do 11h

Javna nabavka male vrednosti usluga – dizajn, izrada i produkcija promotivnog materijala za konferenciju “4 MOTORA EVROPE” broj KD: 404-132/2013 JN MV 6/2013

Rok za dostavljanje dokumentacije 21.05.2013. do 13h

Javna nabavka male vrednosti dobara – iznajmljivanje elektronske opreme sa demontažom postojećeg sistema za elektronsko glasanje u velikoj sali Skupštine AP Vojvodine za održavanje konferencije “4 MOTORA EVROPE”, opšti rečnik nabavke: RA 01 iznajmljivanje broj KD: 404-130/2013 JN MV 4/2013

Rok za dostavljanje dokumentacije 21.05.2013. do 10h