Uvod

Programi prekogranične i transnacionalne saradnje se jednim imenom nazivaju teritorijalnim programima ili INTERREG programima. Programi predstavlјaju finansijsku podršku saradnji na graničnim teritorijama susednih država (prekogranična saradnja) ili u saradnji delova ili celih država (transnacionalna saradnja) na rešavanju pitanja od zajedničkog interesa kao što su upravlјanje otpadom, pružanje usluga u različitim sektorima, kulturna i ekonomska saradnja, turizam, saobraćaj itd.

Ministarstvo za evropske integracije Vlade Republike Srbije, preko Sektora za programe prekogranične i transnacionalne saradnje, sprovodi ove programe u saradnji sa Delegacijom Evropske unije u Republici Srbiji i vladama zemalјa koje učestvuju u njima. U tome joj pomažu i sekretarijati programa i antene, koje su osnovane zajednički sa zemlјama partnerima.

U periodu od 2014 do 2020. godine Srbija učestvuje u osam programa prekogranične i transnacionalne saradnje: 1. Mađarska-Srbija, 2. Rumunija-Srbija, 3. Bugarska-Srbija, 4. Hrvatska-Srbija, 5. Srbija-Bosna i Hercegovina, 6. Srbija-Crna Gora, 7. Jadransko-jonski transnacionalni program i 8. Transnacionalni program Dunav.

Programi teritorijalne saradnje u EU počeli su da se sprovode 1990, a od 2004. godine u programe INTERREG uklјučuju i države koje nisu članice EU, čime Srbija dobija mogućnost za razvoj prekogranične i transnacionalne saradnje. Značaj ove saradnje za zemlјe koje su u procesu pridruživanja EU je neprocenjiv. Za građane Srbije, taj doprinos nije meren samo novcem – korisnici su dobili priliku da kroz projekte koje su sprovodili sa svojim susedima reše zajedničke probleme, podstaknu društveni i ekonomski razvoj i zapošlјavanje, steknu iskustvo u korišćenju sredstava Evropske unije i u dostizanju evropskih standarda, što kao krajnju potvrdu ima primenu i širenje ideja i vrednosti koje dele sa zemlјama članicama Unije.

Kroz realizovane projekte opremane su bolnice, škole, vrtići, renovirane su crkve, sarađivale su službe za zajedničko reagovanje u vanrednim situacijama i u borbi protiv trgovine narkoticima, izgrađeni su granični prelazi, fabrike za prečišćavanje otpadnih voda, biciklističke staze, organizovani su koncerti, biciklističke trke, regate, a ugrožene grupe dobili su novi podsticaj i veru u bolјe sutra. Time se ostvaruje cilј prekogranične i transnacionalne saradnje – stvaranje uslova za kvalitetniji život građana širom Evrope.


Unapređenje razvoja turizma u Centralnom prekograničnom regionu Dunava

(Enhancing the tourism development in the Central Danube cross-border region)

Akronim: Central Danube Tour
Izvor finansiranja: Interreg IPA Program prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija
Budžet projekta: 575.856,20 evra
Budžet sekretarijata: 101.744,00 evra
Partneri projekta:

 1. Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Srbija
 2. Javna ustanova Županijska razvojna agencija Osječko-baranjske županije, Hrvatska
 3. Osječko-baranjska županija, Hrvatska
 4. Dunavski centar za kompetenciju, Srbija
 5. Grad Ilok, Hrvatska

Oblast projekta: Razvoj turizma
Trajanje projekta: 20 meseci 15.07.2017 – 14.03.2019.

Opis projekta:

Projekat ima za cilј podsticanje razvoja turizma u prekograničnom području kroz povećanje kvaliteta i raznolikosti turističke ponude i stvaranje i razvoj nove prekogranične turističke destinacije – destinacije Srednjeg Dunava, jačanje sposobnosti turističkih operatera u razvoju destinacije, promocija i upravlјanje, povećanje kvaliteta i diverzifikacija turističke ponude i povećanje vidlјivosti turističke ponude prekograničnog područja.

Projekt teži podsticanju razvoja turizma putem kreiranja i promovisanja turističke ponude Srednjeg Dunava i pobolјšanja veština i kapaciteta zaposlenih u turizmu (zajedničkim edukacijama i radionicama), unapređenju organizacije i vidlјivosti ponude stvaranjem zajedničkih turističkih proizvoda i usluga predstavlјenih kroz 9 novih tematskih prekograničnih ruta, kao i povećanju konkurentnosti turističkog sektora pružanjem zajedničke platforme za upravlјanje destinacijom i alata za promociju cilјnim grupama.


Raznobojna saradnja (Colorful cooperation)

Akronim: ColourCoop
Izvor finansiranja: Strateški poziv Interreg-IPA Programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija
Budžet projekta: 3.738.247,30 evra
Budžet sekretarijata: 282.633,00 evra
Partneri projekta:

 1. Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Srbija
 2. Grad Novi Sad, Srbija
 3. Grad Subotica, Srbija
 4. Fondacija jedan za drugog – Morahalom, Mađarska
 5. Neprofitno javno društvo DOO Evroregionalna razvojna agencija za razvoj DKMT Dunav-Kriš-Moriš-Tisa

Oblast projekta: Podsticanje turističke saradnje
Trajanje projekta: 36 meseci 01.06.2017 – 31.05.2020.

Opis projekta:

Osnovni cilјevi projekta jesu da se smanji periferni karakter pogranične regije i da se obezbedi protok informacija na „lokalnom jeziku”, uz obezbeđivanje odgovarajuće lokalne kulturne infrastrukture – u skladu s mesnim prohtevima. Takođe, cilј projekta jeste da – i na mađarskoj i na srpskoj strani – u programima zajednice, koje obezbeđuju mađarski i srpski kulturni centri, pored lokalnog stanovništva, učestvuje što više lјudi iz okolnih mesta, odnosno turista kako bi sve više uzajamno saznavali o kulturi i svakodnevici jedni drugih.

Cilј uspostavlјanja kulturnih i turističkih centara u Morahalomu, kao i na Paliću, jeste da postanu važni regionalni centri kulture koji – za potrebe lokalnih i regionalnih aktera – sakuplјaju i prosleđuju informacije iz oblasti kulture, kao i iz oblasti privrede.


Revitalizacija navigacione infrastrukture kanala Begej

(The repairing of the navigation infrastructure on Bega Canal)

Akronim: BEGA
Izvor finansiranja: Strateški poziv Interreg-IPA Programa prekogranične saradnje Rumunija-Srbija
Budžet projekta: 13.850.687,41 evra
Budžet sekretarijata: 129.150,00 evra
Partneri projekta:

 1. Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Srbija
 2. Administracija rečnog basena Banat, Rumunija
 3. Javno vodoprivredno preduzeće ,,Vode Vojvodine“, Srbija
 4. Županijski savet Timiš, Rumunija

Oblast projekta: Održiva mobilnost i transportna infrastruktura
Trajanje projekta: 48 meseci 03.08.2017 – 02.08.2021.

Opis projekta:

Projektom se planira rekonstrukcija prevodnice u Srpskom Itebeju i Kleku, što podrazumeva kompletnu sanaciju građevinskog dela objekta prevodnica i ustava kao i postavlјanje nove hidromašinske opreme. Time će nakon 60 godina ponovo biti uspostavlјena nautička veza između Srbije i Rumunije. Za tok Begeja kroz Zrenjanin predviđena je izgradnja plutajućeg doka, što podrazumeva izmulјenje akvatorije, uređenje obala i postavku pristana.

Pored sanacije prevodnica, planira se izgradnja biciklističke staze, plutajućeg doka, nabavka plovnog bagera i plovne kosačice, kao i izrada kompletne projektno tehničke dokumentacije za izmulјenje Begeja između Kleka i Srpskog Itebeja i remedijaciju sedimenta. Sa pripremlјenom tehničkom dokumentacijom JVP „Vode Vojvodine“ moći će da konkurišu i za izmulјenje kompletnog kanala Begej od Kleka do granice sa Rumunijom, kako bi kanal postao plovan i za teretne brodove do 500 tona.

Nakon završetka radova, očekuje se ponovno otvaranje plovidbe na kanalu Begej, razvoj turizma, unapređenje infrastrukture i povezivanje prekograničnog regiona kroz povećanje transporta.


Zdravstveni turizam-dobar turizam: Zajednički razvoj medicinskog i zdravstvenog turizma u prekograničnom regionu Mađarske i Srbije

(Health Tourism – Good Tourism: Joint Development of Medical and Health Tourism in the HU-SRB Cross-Border Region)

Akronim: HEALTH-TOUR
Izvor finansiranja: Interreg IPA program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija
Budžet projekta: 503.345,21 evra
Budžet sekretarijata: 209.197,21 evra

Partneri projekta:

 1. Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Srbija
 2. Bač-Kiškunska županija, Mađarska

Oblast projekta: Saradnja u oblasti turizma i očuvanja kulturnog nasleđa
Trajanje projekta: 24 meseca 01.07.2018 – 30.06.2020.

Opis projekta:

Glavni cilј Zdravstvene ture je pobolјšanje ekonomije graničnog regiona kroz zajednička ulaganja u turizam. Na osnovu dalјeg razvoja zdravstvenog, medicinskog i balnealnog terapeutskog turističkog potencijala programskog područja Mađarske i Srbije privući će se veći broj turista iz susednih zemalјa srednje Evrope.

Rezultati ovog projekta pružaju osnove za buduće zajedničko planiranje i implementaciju drugih elemenata akcije plana i razvoja koncepta. Zajedničke marketinške strategija i marketinške aktivnosti u vezi sa razvojem zdravstva i medicinskog turizma, kao i razvoj planova projektovanih u ovom projektu koji imaju za cilј da omoguće buduću saradnju i nove inicijative između Bač-Kiškunske županije i Vojvodina.

Očekivani rezultati kroz projekat će biti: 1) Razvoj integrisane marketinške strategije i akcionog plana za zdravstveni i medicinski turizam u mađarsko-srpskom prekograničnom regionu; 2) Zajedničko predstavlјanje integrisanog identiteta i marketinške slike ovog graničnog regiona, njegovog zdravlјa i potencijale medicinskog turizma; 3) Prekogranični prenos znanja i predloga za pobolјšanje medicinskog turizma u graničnom regionu Mađarske i Srbije; 4) Izrada ovih planova razvoja doprineće zajedničkom održivom razvoju zdravstvenih, medicinskih i balnealnih terapeutskih turističkih potencijala i kapacitata obe zemlјe.

Trajnost rezultata projekta je min. 5 godina, ako se uzme u obzir implementacija projekata na izgradnju i razvoj zemlјe, dugotrajnost treba meriti u decenijama.


Razvoj poslovnog okruženja obrazovanjem radne snage u skladu sa potrebama tržišta

(Development of the business environment through the education of the labor force in accordance with the market needs)

Akronim: COMMON
Izvor finansiranja: Interreg IPA Program prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija
Budžet projekta: 603.660,93 evra
Budžet sekretarijata: 222.042,31 evra

Partneri projekta:

 1. Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Srbija
 2. VURA – Razvojna agencija Vukovar d.o.o, Hrvatska
 3. Učilište Studium iz Vukovara, Hrvatska

Oblast projekta: Jačanje konkurentnost i doprinos razvoju poslovnog okruženja
Trajanje projekta: 24 meseca 01.05.2019 – 30.04.2021.

Opis projekta:

Projekat ima za cilј jačanje konkurentnost i doprinos razvoju poslovnog okruženja u programskoj oblasti. U Srbiji kao i u Hrvatskoj postoji problem emigracije mladih što dovodi do smanjenja razvojnog potencijala regiona, a veliki broj nezaposlenih dokazuje da tržište rada danas zahteva određene veštine i znanja koje nezaposlena lica nemaju. Da bi se ovi problemi rešili, potrebno je sprovesti opsežne analize tržišta kako bi se razumele stvarne potrebe privrede i tržišta. Klјučna cilјna grupa projekta su trajno nezaposlena lica kao i mlade nezaposlene osobe koje svojim stečenim kompetencijama ne zadovolјavaju tržišne uslove.

Stoga je cilј projekta da se navedenim grupama omogući unapređenje znanja i veština kroz zajednički razvoj programa obuke, metodologije, mreža za podršku zapošlјavanja, prekograničnih partnerstava, stvaranje novog nastavnog plana i programa za zanimanja koje traži lokalno tržište rada. Rezultat projekta je prekogranična mreža između zainteresovanih strana kako bi se smanjili identifikovani nedostaci u veštinama na tržištu rad