финансијски план

финансијски план

финансијски
план за 2024. – друга измена

финансијски
план за 2024. – трећа измена

финансијски
план за 2024. – измене

финансијски
план за 2024.

финансијски
план за 2023. – измене

финансијски
план за 2023. – измене

финансијски
план за 2023. – измене

прве измене финансијског
плана за 2023.

финансијски
план за 2023.

програмска структура буџета
за 2023.

финансијски план за 2022.
– ребаланс

финансијски
план за 2022.
– измене

финансијски
план за 2022.
– измене

финансијски
план за 2022.
– измене

финансијски
план за 2022.
– измене

финансијски
план за 2022.
– измене

финансијски
план за 2022.
– измене

финансијски
план за 2022.
– измене

финансијски
план за 2022.

Финансијски план за 2021. годину
-ребаланс

Финансијски план за 2021. годину

Финансијски план за 2020. годину
-ребаланс 11.05.2020

Финансијски план за 2020. годину

Табела расхода и издатака за 2019. годину

Финансијски план за 2019. годину

Подаци о државној помоћи 2018. године

Табела расхода и издатака за 2018. годину
– ребаланс

Финансијски план за 2018. годину
– ребаланс 25.06.2018

Табела расхода и издатака за 2018. годину

Финансијски план за 2018. годину

Подаци о државној помоћи за 2017. годину

Финансијски план 2017.
– ребаланс   30.06.2017.

Програмска структура
– ребаланс 2017. годину

Програмска структура
– извод
– ребаланс 2017. годину

Табела расхода и издатака
– ребаланс 2017. годину

Финансијски план за 2017. годину

Програмска структура за 2017. годину

Програмска структура
-извод за 2017. годину

Табела расхода и издатака за 2017. годину

Измена и допуна финансијског плана
за 2016. годину

Финансијски план за 2016. годину

Измена и допуна финансијског плана за 2015. годину

Финансијски план за 2015. годину

Измена и допуна финансијског плана за 2014. годину

Финансијски план за 2014. годину

подаци о приходима и расходима

Преглед извршених расхода по економским клaсификацијама у периоду од 01.02.-29.02.2016

Преглед извршених расхода по економским клaсификацијама у периоду од 01.01.-31.01.2016.

Преглед прихода и расхода за период 01.01.-31.12.2015. годинеПреглед извршених расхода по економским класификацијама у периоду од 01.01.-31.12.2015.

Преглед прихода и расхода за
2013. и 2014. годину

извештај о реализацији финансијског плана

Извештај о реализацији
финансијског плана за
2015. годину

Извештај о извршењу
по програмској структури буџета за
2015. годину

Извештај о реализацији
финансијског плана за
2014. годину

Извештај о реализацији
финансијског плана за
2013. годину