O NAMA - KABINET SEKRETARA

Kabinet sekretara

Aleksandar Sofić

Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu

aleksandar.sofic@vojvodina.gov.rs
+381 (0)21 487 4586
Faks: 021 456 060
Biografija

VIDOSAVA ENDERIĆ

Pomoćnik pokrajinskog sekretara

vidosava.enderic@vojvodina.gov.rs
+381 (0)21 487 4207

Biografija

RadivojParoski

RADIVOJ PAROŠKI

Zamenik pokrajinskog sekretara

radivoj.paroski@vojvodina.gov.rs
+381 (0)21 487 4894
Faks:+381 (0)21 456 952

Biografija

OGNjEN KARANOVIĆ

Pomoćnik pokrajinskog sekretara

ognjen.karanovic@vojvodina.gov.rs
+381 (0)21 487 4581

Biografija

Aleksandra Sitarevic slika

Aleksandra Sitarević

Podsekretarka pokrajinskog sekretarijata

aleksandra.sitarevic@vojvodina.gov.rs
+381 (0)21 487 4545
Faks: +381 (0)21 456 274

Biografija

NEDELjKO KOVAČEVIĆ

Pomoćnik pokrajinskog sekretara

nedeljko.kovacevic@vojvodina.gov.rs

Biografija