Kontakt

Kontakt informacije

Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
Bulevar Mihajla Pupina 16
21101 Novi Sad
Republika Srbija
E-meil: region@vojvodina.gov.rs
http://region.vojvodina.gov.rs

PIB: 105702405
Matični broj: 08891559
Šifra delatnosti: 8411
Račun izvršenja budžeta broj: 840-30640-67

Radno vreme: 8-16 sati

Aleksandar_Sofic

Aleksandar Sofić

Pokrajinski sekretar

aleksandar.sofic@vojvodina.gov.rs
+381 (0)21 487 4586
Faks: 021 456 060

goran-nikolic1

GORAN NIKOLIĆ

Zamenik pokrajinskog sekretara

goran.nikolic@vojvodina.gov.rs
+381 (0)21 487 4894
Faks:+381 (0)21 456 952

Aleksandra Sitarevic slika

Aleksandra Sitarević

Podsekretarka pokrajinskog sekretarijata

aleksandra.sitarevic@vojvodina.gov.rs
+381 (0)21 487 4545
Faks: +381 (0)21 456 274