Potpisana dokumenta o saradnji

Austrija

 • Zajednička izjava o saradnji između Autonomne pokrajine Vojvodine (Republika Srbija) i Pokrajine Štajerske (Republika Austrija), zaključene 08. jun 2022. godine u Novom Sadu;
  Preuzmite dokument

Belorusija

Bosna i Hercegovina

 • Protokol o saradnji AP Vojvodine i Republike Srpske, 22. septembar 2017. godine;
  Preuzmite dokument
 • Aneks I Protokola o saradnji između AP Vojvodine i Republike Srpske, 22. septembar 2017. godine;
  Preuzmite dokument
 • Aneks II Protokola o saradnji između Autonomne pokrajine Vojvodine i Republike Srpske, od 22.09.2017. godine sa Aneksom I od 22. septembra 2017. godine, potpisan u Novom Sadu, 6. jun 2019. godine;
  Preuzmite dokument
 • Sporazum o saradnji o zajedničkim nastupima na sajamskim manifestacijama, 24. oktobar 2019. godine;
  Preuzmite dokument
 • Protokol o saradnji, Tuzlanski kanton, 21. januar 2014. godine;
  Preuzmite dokument
 • Protokol o saradnji, Zeničko-dobojski kanton, 17. maj 2005. godine;
  Preuzmite dokument

Egipat

 • Pismo o namerama o uspostavljanju i razvijanju prijateljskih odnosa i saradnje između AP Vojvodine (Republika Srbija) i Guvernata Aleksandrije (ARAPSKA Republika Egipat), zaključeno u Aleksandriji, 23. maj 2021. godine;
  Preuzmite dokument

Italija

 • Memorandum o saradnji između Regije Lombardija (Republika Italija) i Autonomne pokrajine Vojvodine ( Republika Srbija), zaklјučen u Novom Sadu, 24. novembar 2018. godine;
  Preuzmite dokument
 • Protokol o saradnji između Autonomne pokrajine Vojvodine (Republika Srbija) i Regiona Umbrija ( Republika Italija), 19. jul 2014. godine;
  Preuzmite dokument
 • Sporazum o saradnji, Autonomna Regija Friuli-Venecija-Đulija, 13. mart 2012. godine;
  Preuzmite dokument
 • Protokol o saradnji, Autonomna Regija Friuli-Venecija-Đulija, potpisan 17. aprila 2003. godine u Trstu, inoviran tokom prve polovine 2007. godine;
  Preuzmite dokument

Kina

 • Sporazum o institucionalnoj saradnji između Autonomne pokrajine Vojvodine (Republika Srbija) i Provincije Fuđien (Narodna Republika Kina), zaključen 19. juna 2020. godine u Novom sadu i Fudžou;
  Preuzmite dokument
 • Sporazum o prijateljskim odnosima između Autonomne pokrajine Vojvodine (Republika Srbija) i Provincije Hebej (Narodna Republika Kina), 15. oktobar 2020. godine;
  Preuzmite dokument
 • Pismo o namerama o uspostavlјanju i razvijanju prijatelјskih odnosa i saradnje između Autonomne pokrajine Vojvodine (Republika Srbija) i Provicnije Hebej (Narodna Republika Kina), 05. jul 2019. godine u Novom Sadu;
  Preuzmite dokument
 • Sporazum o uspostavlјanju i razvijanju prijatelјskih odnosa i saradnje između Autonomne pokrajine Vojvodine (Republika Srbija) i Provincije Hajnan (Narodna Republika Kina), potpisan u gradu Boao, NR Kina, 29. mart 2019. godine<
  Preuzmite dokument
 • Pismo o namerama o uspostavlјanju prijatelјskih odnosa između Autonomne pokrajine Vojvodine (Republika Srbija) i provincije Fuđijen (Narodna Republika Kina), potpisan 24. decembra 2018. godine u Novom Sadu;
  Preuzmite dokument
 • Memorandum o razumevanju o jačanju saradnje između Autonomne pokrajine Vojvodine i Pokrajine Hajnan, potpisan u Novom Sadu, 23. okrobra 2018. godine;
  Preuzmite dokument
 • Pismo o namerama o uspostavlјanju saradnje, Provincija Hajnan, 24. oktobar 2016. godine;
  Preuzmite dokument
 • Sporazum o uspostavlјanju prijatelјskih odnosa, Provincija Guangdong, 27. novembar 2012. godine;
  Preuzmite dokument
 • Pismo o namerama o uspostavlјanju saradnje, Pokrajina Henan, 21. mart 2011. godine;
  Preuzmite dokument
 • Memorandum o razumevanju, Provincija Guangdong, 20. oktobar 2011. godine;
  Preuzmite dokument
 • Okvirni sporazum, Provincija Hunan, 30. novembar 1996. godine;
  Preuzmite dokument
 • Protokolarna zabeleška o uspostavlјanju prijatelјskih odnosa između Socijalističke Autonomne pokrajine Vojvodine (SFRJ) i Provincije Ji Lin (NR Kina), 15. oktobar 1986. godine;
  Preuzmite dokument

Mađarska

 • Ugovor o osnivanju mađarsko-vojvođanskog Saveta za ekonomski razvoj u regionu, 14. maj 2007. godine;
  Preuzmite dokument

Nemačka

 • Zajednička izjava o namerama o uspostavlјanju saradnje između Pokrajinske vlade – Autonomne pokrajine Vojvodine i Pokrajinske vlade Pokrajine Hesen, 26. novembar 2019. godine;
  Preuzmite dokument
 • Zajednička izjava o namerama o saradnji između Veća Distrikta Štutgart i Pokrajinske vlade – Autonomne pokrajine Vojvodine, 01. avgust 2019. u Novom Sadu;
  Preuzmite dokument

Polјska

Rumunija

 • Deklaracija o namerama o uspostavljanju saradnje i razvoja prijateljskih odnosa između Županije Timiš (Rumunija) i AP Vojvodine (Republika Srbija), 28. jul 2019. godine u Temišvaru;
  Preuzmite dokument
 • Sporazum o saradnji između Županije Arad ( Rumunija) i Autonomne pokrajine Vojvodine (Republika Srbija), 24. novembar 2018. godine;
  Preuzmite dokument
 • Sporazum o saradnji Županija Karaš-Severin, maj 2004. godine;
  Preuzmite dokument

Rusija

 • Memorandum o namerama o saradnji između Nižegorodske ovlasti (Ruska Federacija) i Autonomne pokrajine Vojvodine (Republike Srbija), 28. novembar 2018. godine;
  Preuzmite dokument
 • Sporazum o trgovinsko-ekonomskoj, naučno tehnološkoj, socijalnoj i humanitarnoj saradnji, Vlada Arhangelјske oblasti, maj 2018. godine;
  Preuzmite dokument
  Protokol na osnovu Sporazuma između Vlade Arhangelјske oblasti (Ruska Federacija) i Autonomne pokrajine Vojvodine (Republika Srbija) o trgovinsko-ekonomskoj, naučnotehnološkoj i društveno-humanističkoj saradnji, sa Planom aktivnosti za realizaciju Sporazuma za 2019-2021. godinu, zaklјučenim u Arhangelsku 08. maj 2019. godine;
  Preuzmite Protokol o saradnji Preuzmite Plan aktivnosti

Slovačka

 • Sporazum o saradnji, Bratislavski samoupravni region, 28. septembar 2011. godine;
  Preuzmite dokument
 • Aneks I Sporazuma o saradnji, Trnavski samoupravni region, novembar 2006. godine;
  Preuzmite dokument
 • Sporazum o saradnji, Trnavski samoupravni region, april 2004. godine;
  Preuzmite dokument

Ukrajina

 • Sporazum o saradnji između Zakarpatske državne administracije (Ukrajina) i Vlade Autonomne pokrajine Vojvodine, 30. oktobar 2013. godine;
  Preuzmite dokument
 • Sporazum o saradnji, Kijevska oblast, februar 2006. godine;
  Preuzmite dokument

Francuska

 • Zajednička Izjava o namerama o saradnji između Departmana Val Doaz (Republika Francuska) i AP Vojvodine (Republika Srbija), zaklјučena u Novom Sadu, 24. novembar 2018. godine;
  Preuzmite dokument
 • Memorandum o razumevanju, Region Bretanja, 19. decembar 2011. godine;
  Preuzmite dokument

Hrvatska

Češka

Ostala potpisana dokumenta

 • Memorandum o razumevanju kulturnog konzorcijuma Aktivarijum-u okviru Evroregiona DKMT,potpisan u Aradu, 18. maj 2018. godine;
  Preuzmite dokument
 • Finalna Deklaracija, „4 Motora Evrope” 2013, Novi Sad;
  Preuzmite dokument
 • Zajednička izjava regija članica „4 Motora Evrope” i AP Vojvodine, Novi Sad 2013. godine;
  Preuzmite dokument
 • Memorandum o razumevanju, Ministarstvo nacionalne ekonomije Republike Mađarske, 04. mart 2011. godine;
  Preuzmite dokument
 • Protokol o saradnji, Evropski centar za sindikalnu edukaciju i razvoj demokratskog društva, 22. januar 2010. godine;
  Preuzmite dokument
 • DKMT – Ugovor o osnivanju Javnog društva DKMT i inovirani Protokol o regionalnoj saradnji Dunav-Kriš-Moriš-Tisa, 24. maj 2003. godine;
  Preuzmite dokument
 • Sporazum o osnivanju Dunavskog biroa, septembar 2003. godine;
  Preuzmite dokument
 • Pismo o namerama o pristupanju AP Vojvodine (Republika Srbija) Savezu Alpe–Jadran, Grac, 06. oktobar 2022. godine;
  Preuzmite dokument