Odluka o dodeli bespovratnih sredstava jedinicama lokalne samouprave sa područja AP Vojvodine za realizaciju i promociju manifestacija i konferencija regionalnog karaktera

        Na osnovu člana 16, 24. i 38. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV”, br. 37/2014, 54/2014 – dr. odluka, 37/2016, 29/2017, 24/2019, 66/2020 i 38/2021) pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, donosi

ODLUKU

o dodeli bespovratnih sredstava jedinicama lokalne samouprave sa područja AP Vojvodine za realizaciju i promociju manifestacija i konferencija regionalnog karaktera

        Odobrava se isplata sredstava jedinicama lokalne samouprave sa područja AP Vojvodine, za organizaciju i pokrivanje troškova, odnosno dela troškova za manifestacije i konferencije:

R.br. Opština/grad Naziv manifestacije Odobrena sredstva u dinarima
1. Opština Srbobran Petrovdanski dani kulture 900.000,00
2. Opština Kanjiža Dan Svetog Stefana i praznik Novog hleba 600.000,00
3. Opština Bač Organizacija Etno pijace, Etno sabora i Likovne kolonije u okviru Dana evropske baštine Bač 2023 548.000,00
4. Grad Vršac Turistička manifestacija “Vinofest” Vršac 3.900.000,00
5. Opština Temerin Prosto kʼo pasulj 1.600.000,00
6. Opština Temerin Dan Opštine Temerin 526.000,00
7. Opština Šid Šidsko kulturno leto 2023 1.800.000,00
8. Opština Bački Petrovac Slovačke narodne svečanosti 2.600.000,00
9. Opština Mali Iđoš Sačuvajmo tradiciju od zaborava 500.000,00
10. Opština Novi Kneževac Leto na Tisi 2023 – Popaj festival i Lagani tiski spust 600.000,00
11. Opština Senta Proslava 326. godišnjice Senćanske bitke- Dan grada 800.000,00
12. Opština Senta XI Festival cvetanja Tise 400.000,00
13. Opština Mali Iđoš Likovna kolonija “Lovćenački koloriti” 615.000,00
14. Grad Sombor Bodrog fest 2023 600.000,00
15. Opština Novi Bečej Velikogospojinski dani – Gospojina 2023 990.000,00
16. Grad Novi Sad 10. MEKST konferencija 2.400.000,00
17. Grad Novi Sad Zimski Blokstok 2023 1.600.000,00
18. Grad Novi Sad konferencija Teslas Planet 2.900.000,00
19. Grad Novi Sad konferencija Budućnost i ti 700.000,00
20. Grad Novi Sad Regionalni kongres na temu inovacija u informacionim tehnologijama “Spot IT Con” 2.700.000,00
21. Grad Novi Sad 13. Festival igre i muzike “Zov ravnice” 4.000.000,00
22. Opština Vrbas Gradska slava – Spasovdan 900.000,00
23. Opština Vrbas Kulturno leto Zmajevo 900.000,00
24. Opština Odžaci Bački noćni bazar u Odžacima 990.000,00
25. Opština Inđija Beška fest – Dani vojvođansko-bavarske kulture 900.000,00
26. Opština Stara Pazova Gastro Srem 4.000.000,00
27. Grad Sremska Mitrovica Vinski park 2023 960.000,00
28. Opština Kula Dani sela, dani žita 500.000,00
29. Grad Novi Sad Dani vina i rakije 700.000,00
30. Grad Novi Sad Novosadski omladinski festival 2.000.000,00
31. Grad Novi Sad IMSCNS 2023 – International medical students conference in Novi Sad 2023 420.000,00
32. Grad Novi Sad Čvarak fest 360.000,00
33. Grad Novi Sad Vinski maraton 800.000,00
34. Opština Sremski Karlovci Karlovačka berba grožđa 1.600.000,00
35. Opština Sremski Karlovci Promocija monografije “Bogoslovije Svetog Arsenija” 1.600.000,00
36. Opština Sremski Karlovci Svečanost povodom obeležavanja Majske skupštine 980.000,00
UKUPNO 48.889.000,00

Sredstva se dodeljuju u ukupnom iznosu od 48.889.000,00 dinara.

        Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu će sa korisnicima zaključiti Ugovor o dodeli sredstava u skladu sa obrascem prijave, finansijskim budžetom i predlogom projekta.

Obrazloženje

       Za podršku jedinicama lokalne samouprave sa područja AP Vojvodine za realizaciju i promociju manifestacija i konferencija regionalnog karaktera, objavljenim u dnevnom listu „Dnevnik“, predviđena je dodela bespovratnih sredstava jedinicama lokalne samouprave.

        Sredstva opredeljena za Javni konkurs obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu („Službeni list APV”, br. 54/2022), u ukupnom iznosu od 60.000.000,00 dinara u okviru Programa 1505 Regionalni razvoj, programska aktivnost 15051001, ekonomska klasifikacija 4631 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti.

        Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, dana 06. 02. 2023. godine doneo je Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka dodele finansijskih sredstava na osnovu raspisanog Javnog konkursa za podršku jedinicama lokalne samouprave sa područja AP Vojvodine za realizaciju i promociju manifestacija i konferencija regionalnog karaktera (u daljem tekstu Komisija).

        Obzirom da su Odlukama o dodeli bespovratnih sredstava broj:

  • 141-401-246/2023-01-1 od 09. 02. 2023. godine dodeljena sredstva u iznosu od 4.000.000,00 dinara;
  • 141-401-246/2023-01-2 od 08. 03. 2023. godine dodeljena sredstva u iznosu od 3.191.000,00 dinara;
  • 141-401-246/2023-01-3 od 29. 03. 2023. godine dodeljena sredstva u iznosu od 3.920.000,00 dinara i
  • 141-401-246/2023-01-4 od 10. 04. 2023. godine dodeljena sredstva u iznosu od 48.889.000,00 dinara, konstatuje se da su utrošena sva sredstva opredeljena za realizaciju i promociju manifestacija i konferencija regionalnog karaktera u iznosu od 60.000.000,00 dinara.

       Na osnovu predloga Komisije, Pokrajinski sekretar donosi navedenu odluku o dodeli sredstava.

       Jedinice lokalne samouprave kojima su sredstva odobrena, u skladu sa članom 24. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi, zaključuju ugovore o korišćenju sredstava sa Pokrajinskim sekretarijatom za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

       Odluka o dodeli bespovratnih sredstava jedinicama lokalne samouprave sa područja AP Vojvodine za realizaciju i promociju manifestacija i konferencija regionalnog karaktera objavljuje se na sajtu www.region.vojvodina.gov.rs.

Ova odluka je konačna i protiv nje se ne može uložiti pravni lek.

Odluku možete preuzeti OVDE