Vladimir Obućina

Vladimir Obućina

Javni poziv jedinicama lokalne samouprave sa područja AP Vojvodine za prijavu projekata za sufinansiranje infrastrukturnog opremanja industrijsko-poslovnih zona u 2023. godini

Na osnovu člana 16, 24. i 38. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV“, br. 37/2014, 54/2014 – dr. odluka, 37/2016, 29/2017, 24/2019, 66/2020 i 38/2021), a u vezi sa Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine…

Izmene i dopune Javnog poziva jedinicama lokalne samouprave sa područja AP Vojvodine za prijavu projekata za finansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije

Na osnovu članova 16, 24. i 38. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV“, br. 37/2014, 54/2014 – drugi propis, 37/2016 i 29/2017, 24/2019, 66/2020 i 38/2021), a u vezi sa Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine…