Odluka o izmeni odluke o dodeli bespovratnih sredstava privrednim društvima za kupovinu nove opreme u 2023. godini

Na osnovu člana 24. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV“, br. 37/2014, 54/2014-drugi propis i 37/2016, 29/2017, 24/19, 66/20 i 38/21), člana 13. Pokrajinske uredbe o uslovima i načinu dodele sredstava iz budžetskog fonda za sprovođenje mera razvojne politike AP Vojvodine („Službeni list APV“, br. 42/2017), kao i Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“, br. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 i 119/2014, 23/2021-dr. uredbe i 62/2021-dr. uredbe, 99/2021-dr. uredbe, 20/2023-dr. uredbe, 43/2023-dr. uredbe i 48/2023-dr. uredbe), tačke I i tačke VI Javnog konkursa za dodelu bespovratnih sredstava privrednim društvima za kupovinu nove opreme u 2023. godini, Obaveštenja Komisije za kontrolu državne pomoći br. 401-00-00057/2023-01/2 od 10. februara 2023. godine, kao i Odluke Skupštine Razvojne agencije Vojvodine o usvajanju preporuka za privredna društva čija je delatnost od značaja za privredni, poljoprivredni i ruralni razvoj AP Vojvodine, br. SD-XL-004/2023 od 5.7.2023. godine, pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, donosi:

ODLUKU O IZMENI ODLUKE
o dodeli bespovratnih sredstava privrednim društvima
za kupovinu nove opreme u 2023. godini

Menja se Odluka o dodeli bespovratnih sredstava privrednim društvima za kupovinu nove opreme u 2023. godini,

briše se:

Komponenta 1

Red.br. Privredno društvo Iznos
26 „Bečejpromet“ doo Bečej 3.000.000,00 dinara

Komponenta 2

Red.br. Privredno društvo Iznos
2 „Relja junior“ doo Zrenjanin 5.241.846,00 dinara

Ukupan iznos dodeljenih sredstava za Komponentu 1 i Komponentu 2 iznosi 313.368.543,20 dinara.

Neutrošena sredstva po ovom javnom konkursu u ukupnom iznosu od 9.131.456,80 dinara, biće preusmerena za Javni konkurs opremanja industrijsko – poslovnih zona, koji će biti raspisan u tekućoj godini.

U ostalom, Odluka ostaje neizmenjena.

 

Obrazloženje

Dana 18.8.2023. godine, podnosilac prijave „Bečejpromet“ doo Bečej obratio se Pokrajinskom sekretarijatu za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu obrazloženjem u kojem navodi razloge za odustajanje od dodele bespovratnih sredstava. Podnosilac prijave „Relja junior“ doo Zrenjanin nije izvršio potpisivanje ugovora, te se konstatovalo da je korisnik odustao od dodele bespovratnih sredstava.

U skladu sa članom 24. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi, Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu doneo je ovu odluku.

Ova odluka je konačna i biće objavljena na internet stranici: region.vojvodina.gov.rs

Na osnovu napred navedenog, rešeno je kao u dispozitivu.

Odluku možete preuzeti OVDE