Rešenje o dodeli bespovratnih sredstava akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama na teritoriji AP Vojvodine

Na osnovu članova 16, 24. i 38. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV“, br. 37/14, 54/14 – drugi propis, 37/16 i 29/17, 24/19, 66/20 i 38/21) i članova 21. i 23. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu („Službeni list APV”, br. 54/22, 27/23 i 35/23-rebalans), Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, donosi:

 

REŠENjE
O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA AKREDITOVANIM REGIONALNIM RAZVOJNIM
AGENCIJAMA NA TERITORIJI AP VOJVODINE

 

Odobrava se isplata bespovratnih sredstava akreditovanoj regionalnoj razvojnoj agenciji za jačanje institucionalne saradnje na nivou AP Vojvodine za kreiranje i sprovođenje politika regionalnog razvoja.

Finansijska sredstva su obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2023. godinu („Službeni list APV”, br. 54/22, 27/23 i 35/23-rebalans) u okviru Programa 1505 Regionalni razvoj, Programska aktivnost 1001 Stručna, finansijska i administrativna podrška merama i projektima u oblasti regionalnog razvoja, ekonomska klasifikacija 4651 Ostale tekuće dotacije i transferi.

Sredstva se dodeljuju u ukupnom iznosu od 4.500.000,00 dinara, i to:

  1. Regionalnom centru za društveno–ekonomski razvoj – Banat doo Zrenjanin 4.500.000,00 dinara

 

Obrazloženje

Konkursom za dodelu bespovratnih sredstava kroz program podrške akreditovanim razvojnim agencijama u oblasti regionalnog razvoja na teritoriji AP Vojvodine.

Za ove namene su sredstva obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2023. godinu („Službeni list APV”, br. 54/22, 27/23 i 35/23-rebalans) u okviru Programa 1505 Regionalni razvoj, Programska aktivnost 1001 Stručna, finansijska i administrativna podrška merama i projektima u oblasti regionalnog razvoja, ekonomska klasifikacija 4651 Ostale tekuće dotacije i transferi.

Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Rešenjem od 28.9.2023. godine obrazovao je Komisiju za sprovođenje postupka dodele bespovratnih sredstava za ocenu projekata povodom raspisanog Konkursa čija je obaveza davanje predloga za odobravanje sredstava.

Akreditovana regionalna razvojna agencija, kojoj su odobrena sredstva za finansiranje projekata, potpisaće ugovor o korišćenju sredstava sa Pokrajinskim sekretarijatom za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Na osnovu napred navedenog, u skladu sa članovima 16, 24. i 38. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi i članovima 21. i 23. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu, doneto je rešenje kao u dispozitivu.

Rešenje možete preuzeti ovde