Vladimir Obućina

Vladimir Obućina

Otvoren Vizitorski centar u Majdanu

Majdan/Novi Sad, 20. april – U naselju Majdan, u opštini Novi Kneževac, danas je otvoren Turističko-vizitorski centar na arheološkom lokalitetu koji je uređen u okviru Projekta „Unapređenje turizma u prekograničnom području Banata iskorišćenjem potencijala arheoloških nalazišta Parta i Majdan“, u…

Odluka o dodeli bespovratnih sredstava jedinicama lokalne samouprave sa područja AP Vojvodine za realizaciju i promociju manifestacija i konferencija regionalnog karaktera

        Na osnovu člana 16, 24. i 38. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV”, br. 37/2014, 54/2014 – dr. odluka, 37/2016, 29/2017, 24/2019, 66/2020 i 38/2021) pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i…