Odluka o dodeli bespovratnih sredstava privrednim društvima za kupovinu nove opreme u 2023. godini

Na osnovu člana 24. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV“, br. 37/2014, 54/2014-drugi propis i 37/2016, 29/2017, 24/19, 66/20 i 38/21), člana 13. Pokrajinske uredbe o uslovima i načinu dodele sredstava iz budžetskog fonda za sprovođenje mera razvojne politike AP Vojvodine („Službeni list APV“, br. 42/2017), kao i Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“, br. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 i 119/2014, 23/2021-dr. uredbe i 62/2021-dr. uredbe, 99/2021-dr. uredbe, 20/2023-dr. uredbe, 43/2023-dr. uredbe i 48/2023-dr. uredbe), tačke I i tačke VI Javnog konkursa za dodelu bespovratnih sredstava privrednim društvima za kupovinu nove opreme u 2023. godini, Obaveštenja Komisije za kontrolu državne pomoći br. 401-00-00057/2023-01/2 od 10. februara 2023. godine, kao i Odluke Skupštine Razvojne agencije Vojvodine o usvajanju preporuka za privredna društva čija je delatnost od značaja za privredni, poljoprivredni i ruralni razvoj AP Vojvodine, br. SD-XL-004/2023 od 5.7.2023. godine, pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, donosi:

ODLUKU
o dodeli bespovratnih sredstava privrednim društvima
za kupovinu nove opreme u 2023. godini

 

Dodeljuju se sredstava privrednim društvima sa ciljem kupovine nove opreme neophodne za realizaciju investicionog projekta, odnosno za početak, unapređenje ili povećanje obima proizvodnje.
Sredstva za Javni konkurs obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu („Službeni list APV“, br. 54/2022 i 27/2023-rebalans), u okviru Budžetskog fonda za sprovođenje mera razvojne politike Autonomne pokrajine Vojvodine u ukupnom iznosu od 322.500.000,00 dinara, deo sredstava u iznosu od 262.500.000,00 dinara opredeljen je za nabavku opreme za Komponentu 1, dok je deo sredstava u iznosu od 60.000.000,00 dinara opredeljen za nabavku opreme za Komponentu 2, kao Program 1505 Regionalni razvoj, programska aktivnost 1021 Podsticaji za mere bržeg privrednog razvoja APV, funkcija 411 Opšti ekonomski i komercijalni poslovi, ekonomska klasifikacija 4542 kapitalne subvencije privatnim preduzećima.

U delu prijava za Komponentu 1 u ukupnom iznosu od 265.484.052,51 dinara, sredstva se dodeljuju sledećim privrednim društvima:

Red.br. Privredno Društvo Iznos
1 Vinarija Kovačević doo Irig 7.682.350,90 dinara
2 Tehnoplast doo Stari Banovci  4.712.000,00 dinara
3 Mikrotek optika doo Kać   9.000.000,00 dinara
4 Dizajn Vujović doo Đurđevo 7.352.300,00 dinara
5 Frigo Žika doo Ruma  9.528.450,00 dinara
6 Niva doo Žabalj  4.105.000,00 dinara
7 T-1 abraziv doo Ada 7.942.495,24 dinara
8 Al pack doo Subotica 10.000.000,00 dinara
9 Idas doo Mol  9.738.422,19 dinara
10 Gradar doo Temerin  10.000.000,00 dinara
11 KM314.2 doo Novi Sad 10.000.000,00 dinara
12 Termovent SC doo Temerin 5.981.305,50 dinara
13 Wood and more doo Mali Iđoš 3.811.668,25 dinara
14 Umprom doo Stara Pazova  10.000.000,00 dinara
15 Eurowin doo Šajkaš  6.867.900,00 dinara
16 Trgo-Produkt doo Inđija 9.120.200,00 dinara
17 Lambino plus doo Stara Pazova 4.447.364,00 dinara
18 Fino integrino doo Kikinda  3.500.000,00 dinara
19 Europak doo Stari Banovci  3.065.000,00 dinara
20 Banatski klas doo Pančevo  5.543.098,00 dinara
21 Alu markom com doo Žabalj  5.185.290,00 dinara
22 Kelekom doo Zrenjanin  3.813.468,75 dinara
23 Zorić doo Temerin  10.000.000,00 dinara
24 Robi pek doo Bačka Topola  6.127.500,00 dinara
25 Ultra papir 2M doo Stara Pazova 8.900.000,00 dinara
26 Bečejpromet doo Bečej   3.000.000,00 dinara
27 Štrand doo Novi Sad  7.359.903,57 dinara
28 Braća Drinić doo Novi Sad  10.000.000,00 dinara
29 Drvoprofil fine line doo Novi Sad  9.800.000,00 dinara
30 Stamenković doo Odžaci   8.265.953,52 dinara
31 OM MADE doo Sirig  3.405.312,50 dinara
32 Venera bike doo Subotica  8.825.243,00 dinara
33 Mera doo Zrenjanin  6.045.612,29 dinara
34 Gerd doo Bački Petrovac 7.078.784,80 dinara
35 FMO Ukus doo Kovačica 3.336.627,00 dinara
36 Nobili furniture doo Temerin  8.000.000,00 dinara
37 Koktel -Pješčić-Popović doo Kula   4.030.225,00 dinara
38 Žeki doo Kać 9.912.578,00 dinara
UKUPNO 265.484.052,51 dinara

i u delu prijava za Komponentu 2 u ukupnom iznosu od 56.126.336,69 dinara, sredstva se dodeljuju sledećim privrednim društvima:

Red.br. Privredno Društvo Iznos
1 Unimet doo Kać  10.000.000,00 dinara
2 Relja junior doo Zrenjanin   5.241.846,00 dinara
3 Moto-plast doo Nova Pazova   11.020.361,69 dinara
4 Europroduct DOO Beočin   11.120.000,00 dinara
5 CUBE doo Stara Pazova  6.744.129,00 dinara
6 Stilles nameštaj doo Novi Sad   12.000.000,00 dinara
UKUPNO 56.126.336,69 dinara

Ukupan iznos dodeljenih sredstava za Komponentu 1 i Komponentu 2 iznosi 321.610.389,20 dinara.

Obrazloženje

Javnim konkursom za dodelu bespovratnih sredstava koji je objavljen u dnevnom listu „Dnevnik“, predviđena je dodela bespovratnih sredstava privrednim društvima za kupovinu nove opreme u 2023. godini.

Za ove namene sredstva su obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu APV za 2023. godinu („Službeni list APV“, br. 54/2022 i 27/2023-rebalans), u okviru Budžetskog fonda za sprovođenje mera razvojne politike Autonomne pokrajine Vojvodine, u ukupnom iznosu od 322.500.000,00 dinara, kao Program 1505 Regionalni razvoj, programska aktivnost 1021 Podsticaji za mere bržeg privrednog razvoja Vojvodine, funkcija 411 Opšti ekonomski i komercijalni poslovi, ekonomska klasifikacija 4542 kapitalne subvencije privatnim preduzećima.

Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu obrazovao je Komisiju za proveru i ocenjivanje prispelih prijava po Javnom konkursu, br. 141-401-385/2023-04 od 7.3.2023. godine, koja je utvrdila predlog rang liste, a Skupština društva Razvojna agencija Vojvodine doo Novi Sad donela je Odluku o usvajanju preporuka za privredna društva čija je delatnost od značaja za privredni, poljoprivredni i ruralni razvoj AP Vojvodine, br. SD-XL-004/2023 od 5.7.2023. godine.

U skladu sa članom 24. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi, Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu doneo je ovu odluku.

Privredna društva kojima su sredstva odobrena zaključiće ugovore o korišćenju sredstava sa Pokrajinskim sekretarijatom za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Ova odluka je konačna i biće objavljena na internet stranici: region.vojvodina.gov.rs

Na osnovu napred navedenog, rešeno je kao u dispozitivu.

Odluku možete preuzeti OVDE