AP Vojvodina predala titulu predsedavajućeg Radnom zajednicom podunavskih regija županiji Đer Moroš Šopron

U okviru 10. Međunarodne dunavske konferencije o kulturi „Kultura za sve – Dunav kao most kulture“ koja se tokom prethodna dva dana održavala u Novom Sadu, juče je u Muzeju Vojvodine održana svečanost povodom kraja dvogodišnjeg mandata predsedavanja AP Vojvodine Radnom zajednicom podunavskih regija.

Titulu predsedavajućeg Radnom zajednicom podunavskih regija preuzela je Županija Đer Moroš Šopron, a ugovor o zvaničnoj primopredaji ove titule potpisali su predsednica Radne grupe za predsedavanje Radnom zajednicom podunavskih regija i pomoćnica sekretara za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Vidosava Enderić i župan Županije Đer Moroš Šopron, Zoltan Nemet.

Enderićeva je tom prilikom podsetila da je AP Vojvodina u prethodne dve godine sprovodila brojne aktivnosti na realizaciji projekata u oblasti kulture, transporta i digitalizacije.
„ Realizovane su brojne aktivnosti, poput realizacije izložbe sa partnerima iz Donje Austrije u Muzeju Vojvodine, koja je doprinela učvršćivanju postojećih, sada već stabilnih odnosa između institucija kulture. Takođe, poseban akcenat stavili smo na proces digitalizacije u medicini i umrežavanju Naučno-tehnološkog parka Novi Sad i Instituta Biosens sa partnerima u dunavskom regionu“, poručila je Enerićeva, zahvalivši se i saradnicima koji su usmeravali prioritete u oblasti transporta , uzimajući u obzir da se u ovom trenutku na teritoriji Vojvodine realizuju brojne investicione aktivnosti u oblasti lučke infrastrukture, putne privrede i želežničke mreže, koji će dunavski region učiniti još bližim.

Naredne dve godine susedi Mađari predsedavaće Radnom zajednicom podunavskih regija, a župan Zoltan Nemet, zahavalio se na gostoprimstvu i izrazio nadu da će Županija Đer Moroš Šopron biti jednako dobar domaćin i mesto za uspešno umrežavanje zemalja dunavskog regiona kao što je to u prethodne dve godine bila AP Vojvodina.