Odluka o dodeli bespovratnih sredstava jedinicama lokalne samouprave sa područja AP Vojvodine za realizaciju i promociju manifestacija i konferencija regionalnog karaktera

       Na osnovu člana 16, 24. i 38. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV”, br. 37/2014, 54/2014 – dr. odluka, 37/2016, 29/2017, 24/2019, 66/2020 i 38/2021) pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, donosi

ODLUKU

o dodeli bespovratnih sredstava jedinicama lokalne samouprave sa područja AP Vojvodine za
realizaciju i promociju manifestacija i konferencija regionalnog karaktera

       Odobrava se isplata sredstava jedinicama lokalne samouprave sa područja AP Vojvodine, za organizaciju i pokrivanje troškova, odnosno dela troškova za manifestacije:

R. br. Opština/grad Naziv manifestacije Odobrena sredstva u dinarima
1. Opština Šid „Vinarske noći“ 500.000,00
2. Grad Kikinda „37. Dani ludaje“ 3.000.000,00
3. Opština Srbobran „Srbija u ritmu Evrope“ 500.000,00
4. Opština Bač Festival komedije „Provala“ 500.000,00
5. Opština Kanjiža „Dan Svetog Stefana i praznik Novog hleba 500.000,00
6. Opština Senta Proslava 325. godišnjice Senćanske bitke – DAN GRADA 600.000,00
7. Opština Inđija Beška fest – Dani Vojvođansko-bavarske kulture 3.200.000,00
8. Grad Sremska Mitrovica Gastro-vinski festival „Vinski park 2022“ 2.087.000,00
9. Grad Sombor „Bodrog fest 2022“ Bački Monoštor 500.000,00
10. Opština Bečej Festival „Bečej noću“ 500.000,00
11. Opština Sremski Karlovci Karlovačka berba grožđa 2.000.000,00
12. Opština Titel „Velikogospojinske svečanosti“ 1.600.000,00
13. Opština Srbobran Novinari-lučonoše slobode 621.100,00
14. Opština Novi Bečej Velikogospojinski dani 500.000,00
15. Opština Temerin „Prosto k’o pasulj“ 1.900.000,00
16. Opština Temerin Dan opštine Temerin 600.000,00
17. Grad Vršac „64. Dani berbe grožđa“ 700.000,00
18. Opština Opovo „Majski dani opštine Opovo 2022“ 980.000,00
19. Opština Mali Iđoš IX VLAŠIĆKO PRELO 500.000,00
20. Opština Mali Iđoš Međunarodni filmski festival kratkog metra sa romskom temom – FROM 500.000,00
21. Grad Subotica „Regionalni operski dani“ 2.200.000,00
22. Grad Novi Sad „Festival autohtonih sorti vina“ 600.000,00
23. Grad Novi Sad Festival „Love&Culture“ 1.800.000,00
24. Grad Novi Sad Konferencija „Teslas Planet“ 3.200.000,00
25. Grad Novi Sad 12. Festival igre i muzike „Zov ravnice“ 4.000.000,00
26. Grad Novi Sad Zimski Blokstok 2022 2.000.000,00
27. Grad Novi Sad „Novosadski omladinski festival“ 2.000.000,00
28. Grad Novi Sad „MEKST Konferencija“ 3.300.000,00
29. Grad Novi Sad „BUDUĆNOST I TI“ 500.000,00
30 Grad Novi Sad „Turistički Samit Vojvodine“ 1.700.000,00
31. Grad Novi Sad „OTVORENA KUHINjA“ 1.500.000,00
UKUPNO: 44.588.100,00

       Sredstva se dodeljuju u ukupnom iznosu od 44.588.100,00 dinara.

       Sredstva opredeljena za Javni konkurs obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu („Službeni list APV”, br. 54/2021) u ukupnom iznosu od 60.000.000,00 dinara kao Program 1505 Regionalni razvoj, programska aktivnost 15051001, ekonomska klasifikacija 4631 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti.

       Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu će sa korisnicima zaključiti Ugovor o dodeli sredstava u skladu sa obrascem prijave, narativnim i finansijskim budžetom i predlogom projekta.

Obrazloženje

       Za podršku jedinicama lokalne samouprave sa područja AP Vojvodine za realizaciju i promociju manifestacija i konferencija regionalnog karaktera, objavljenim u dnevnom listu „Dnevnik“, predviđena je dodela bespovratnih sredstava jedinicama lokalne samouprave.

       Sredstva opredeljena za Javni konkurs obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu („Službeni list APV”, br. 54/2021), u ukupnom iznosu od 60.000.000,00 dinara kao Program 1505 Regionalni razvoj, programska aktivnost 15051001, ekonomska klasifikacija 4631 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti.

       Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, dana 27.01.2022. godine doneo je Odluku o obrazovanju i radu komisije za obradu prijava i odobravanju predloga za sufinansiranje prijava po Javnom konkursu za podršku jedinicama lokalne samouprave sa područja AP Vojvodine za realizaciju i promociju manifestacija i konferencija regionalnog karaktera (u daljem tekstu Komisija).

       Obzirom da su Odlukom o dodeli bespovratnih sredstava broj: 141-401-306/2022-01 od 07.02.2022. godine dodeljena su sredstva u iznosu od 4.000.000,00 dinara, Odlukom o dodeli bespovratnih sredstava broj: 141-401-306/2022-01-02 od 09.02.2022. godine dodeljena su sredstva u iznosu od 2.000.000,00 dinara, Odlukom o dodeli bespovratnih sredstava broj: 141-401-306/2022-26 od 14.04.2022. godine dodeljena su sredstva u iznosu od 9.411.900,00 dinara i Odlukom o dodeli bespovratnih sredstava broj: 141-401-306/2022-01-39 od 19.5.2022. godine dodeljena su sredstva u iznosu od 44.580.100,00 dinara utrošena su sva sredstva opredeljena za realizaciju i promociju manifestacija i konferencija regionalnog karaktera u iznosu od 60.000.000,00 dinara.

       Na osnovu predloga Komisije, Pokrajinski sekretar donosi navedenu odluku o dodeli sredstava.

       Jedinice lokalne samouprave kojima su sredstva odobrena, u skladu sa članom 24. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi, zaključuju ugovore o korišćenju sredstava sa Pokrajinskim sekretarijatom za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

       Odluka o dodeli bespovratnih sredstava jedinicama lokalne samouprave sa područja AP Vojvodine za realizaciju i promociju manifestacija i konferencija regionalnog karaktera objavljuje se na sajtu www.region.vojvodina.gov.rs.

       Ova odluka je konačna i protiv nje se ne može uložiti pravni lek.

       Odluku možete preuzeti OVDE