Odluku o izmeni odluke o dodeli bespovratnih sredstava privrednim društvima za kupovinu nove opreme u 2022. godini

Na osnovu člana 24. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV“, br. 37/2014, 54/2014-drugi propis i 37/2016, 29/2017, 24/19, 66/20 i 38/21), člana 13. Pokrajinske uredbe o uslovima i načinu dodele sredstava iz budžetskog fonda za sprovođenje mera razvojne politike AP Vojvodine („Službeni list APV“, br. 42/2017) kao i Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“, br. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 i 119/2014, 23/2021-dr. uredbe i 62/2021-dr. uredbe), tačke I i tačke VI Javnog konkursa za dodelu bespovratnih sredstava privrednim društvima za kupovinu nove opreme u 2022. godini, Obaveštenja Komisije za kontrolu državne pomoći br. 401-00-00132/2022-01/4 od 22.3.2022. godine kao i Izmene i dopune Preporuke Skupštine društva Razvojna agencija Vojvodine za privredna društva čija je delatnost od značaja za privredni, poljoprivredni i ruralni razvoj AP Vojvodine, br. SD-XXVI-03/2022 od 28.9.2022. godine, pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, donosi

ODLUKU O IZMENI ODLUKE
o dodeli bespovratnih sredstava privrednim društvima
za kupovinu nove opreme u 2022. godini

Menja se Odluka o dodeli bespovratnih sredstava privrednim društvima za kupovinu nove opreme u 2022. godini,

briše se:

Red.br Privredno društvo Iznos
32 Feromont Oprema AD Pančevo 8.000.000,00 dinara

a dodaje:

Red.br Privredno društvo Iznos
43 Gepard VIS doo Novi Sad 7.968.840,00 dinara

Sredstva se dodeljuju u ukupnom iznosu od 239.074.526,79 dinara.

U ostalom, Odluka ostaje neizmenjena.

Obrazloženje

Dana 10.8.2022. godine, podnosilac prijave Feromont Oprema AD Pančevo obratio se Pokrajinskom sekretarijatu za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu obaveštenjem kojim je obrazložio razloge za odustajanje od dodele bespovratnih sredstava. Komisija za proveru i ocenjivanje prispelih prijava po Javnom konkursu, br. 141-401-4305/2022-01 od 30.03.2022. godine koja je utvrdila predlog rang liste obavestila je Skupština društva Razvojna agencija Vojvodine doo Novi Sad koja je usvojila Izmene i dopune preporuke za privredna društva čija je delatnost od značaja za privredni, poljoprivredni i ruralni razvoj AP Vojvodine, br. SD-XXVI-03/2022 od 28.9.2022. godine i sredstva dodelila korisniku koji je ispunio uslove za dodelu.

U skladu sa članom 24. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi, Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu doneo je ovu odluku.

Privredno društvo kom su sredstva odobrena zaključiće ugovor o korišćenju sredstava sa Pokrajinskim sekretarijatom za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Ova odluka je konačna i biće objavljena na internet stranici: region.vojvodina.gov.rs

Na osnovu napred navedenog, rešeno je kao u dispozitivu.

Odluku možete preuzeti OVDE