konkursi

Odluka o dodeli bespovratnih sredstava

Na osnovu člana 24. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Sl. list APV“, broj 37/2014)  i tačke 11. Konkursa za pregled, analizu i predstavlјanje realizovanih projekata lokalnih samouprava na teritoriji AP Vojvodine finansiranih od strane EU u periodu 2007-2013 pokrajinski…