konkursi

Rešenje o dodeli sredstava za sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava strateškog značaja u oblasti regionalnog razvoja

Rešenje o dodeli sredstava za sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava strateškog značaja u oblasti regionalnog razvoja Na osnovu člana 24. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list AP Vojvodine“, broj 37/2014, 54/2014-drugi propis, 37/2016 i 29/2017) i tačke 8.…

Rešenje o dodeli sredstva na Konkursu za podršku organizacijama civilnog društva za projekte koji doprinose afirmaciji i promociji sistema menadžment kvaliteta u jedinicama lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine

Na osnovu člana 24. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list AP Vojvodine“, broj 37/2014, 54/2014, 37/2016 i i 29/2017) i tačke 9. Konkursa za podršku organizacijama civilnog društva za projekte koje doprinose afirmaciji i promociji sistema menadžment kvaliteta…