Rešenje o izmenama i dopunama rešenja o dodeli bespovratnih sredstava za otvaranje novih radnih mesta povezanih sa realizacijom investicionog projekta

Na osnovu člana 24. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list AP Vojvodine“ , broj 37/2014, 54/2014, 37/2016 i 29/2017), člana 13. Pokrajinske uredbe o uslovima i načinu dodele sredstava iz budžetskog fonda za sprovođenje mera razvojne politike AP Vojvodine ( „Službeni list AP Vojvodine“ 42/2017) kao i člana 7 st 1 tačke 1) , člana 11, 12 i 14. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Sl.glasnik RS“, br 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013 i 119/2014), tačke I i tačke VI Konkursa za dodelu bespovratnih sredstava za otvaranje novih radnih mesta povezanih sa realizacijom investicionog projekta, dopisa broj 401-00-00108/2018-01 Komisije za kontrolu državne pomoći od 7. septembra 2018. godine kao i Odluke o usvajanju preporuka za privredna društva čija je delatnost od značaja za ruralni razvoj AP Vojvodine, broj SD-XI-05/2018 od 07.11.2018. godine Skupštine Razvojne agencije Vojvodine, pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu donosi

Rešenje o izmenama i dopunama rešenja
o dodeli bespovratnih sredstava za otvaranje novih radnih mesta povezanih sa realizacijom
investicionog projekta

kojim se menja Rešenje o dodeli bespovratnih sredstava za otvaranje novih radnih mesta povezanih sa realizacijom investicionog projekta broj : 141-401-6236/2018-01 od 07.11.2018. godine.

Brišu se :

4 „AGROWORLD doo Beograd“ 17.677.500,00
5 „UNITEXBNB doo Novi Bečej“ 5.892.500,00
6 „FOOD BALKAN PLUS doo Šid“ 12.374.250,00
7 „BOREAL doo Kralјevci“ 11.785.000,00

Ukupno 47.729.250,00

Menja se:

17 „ TASTYLAND doo Senta“ 12.374.250,00

Dodaje se :

18 „EUROIN doo Zemun-Ugrinovci“ 38.899.050,00

Sredstva se dodelјuju u ukupnom iznosu od 200.000.000,00 dinara.

U ostalim delovima, rešenje ostaje nepromenjeno.

Obrazloženje

Konkursom za dodelu bespovratnih sredstava za otvaranje novih radnih mesta povezanih sa realizacijom investicionog projekta raspisanim i objavlјenim u dnevnom listu „Dnevnik“ 17.09.2018. godine predviđena su sredstva za otvaranje novih radnih mesta u malim, srednjim i velikim privrednim društvima na teritoriji AP Vojvodine, i to na način da je 60% sredstava opredelјeno za projekte koji se realizuju na području jedinica lokalnih samouprava razvrstanih u treću i četvrtu kategoriju razvijenosti, a 40% sredstava opredelјeno za projekte koji se realizuju na području jedinica lokalnih samouprava razvrstanih u prvu i drugu kategoriju razvijenosti.

Za ove namene sredstva su obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2018. godinu („ Sl. list AP Vojvodine“, broj 57/2017, 17/2018-rebalans i 29/2018-rebalans), u okviru Budžetskog fonda za sprovođenje mera razvojne politike Autonomne pokrajine Vojvodine u ukupnom iznosu od 200.000.000,00 dinara kao Program 1505 Regionalni razvoj, programska aktivnost 1021 Podsticaji za mere bržeg privrednog razvoja Vojvodine, funkcija 411 Opšti ekonomski i komercijalni poslovi, ekonomska klasifikacija 4541 tekuće subvencije privatnim preduzećima.

Rešenjem broj 141-401-6236/2018-01 od 07.11.2018. god sredstva su odobrena za 17 korisnika.

Korisnici pod rednim brojevima 4,5,6 i 7 kojima su sredstva odobrena Rešenjem broj: 141-401-6236/2018-01 od 07.11.2018. god nisu u roku predviđenom ugovorom obezbedili sredstva obezbeđenja te su sredstva u iznosu od 47.729.250,00 dinara ostala neraspoređena.

Korisniku pod rednim brojem 17. dodelјeno je i isplaćeno 3.535.500,00 dinara kao srazmerni deo sredstava potrebnih za realizaciju investicionog projekta Rešenjem o dodeli bespovratnih sredstava za otvaranje novih radnih mesta povezanih sa realizacijom investicionog projekta 141-401-6236/2018-01 od 07.11.2018. god. Razlika sredstava u iznosu od 8.838.750,00 dinara biće isplaćena korisniku u skladu sa dispozitivom ovog rešenja.

Uzimajući u obzir Odluku o usvajanju preporuke za privredna društva čija je delatnost od značaja za ruralni razvoj AP Vojvodine, broj SD-XI-05/2018 od 07.11.2018. godine korisniku pod rednim brojem 18 „Euroin doo Zemun-Ugrinovci“ koji svoj investicioni projekat realizuje u opštini Kula dodelјuju se sredstva kao u dispozitivu.

Privredna društva kojima su sredstva odobrena, potpisaće Ugovore o korišćenju sredstava sa Pokrajinskim sekretarijatom za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Na osnovu napred navedenog, u skladu sa članom 24. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi, doneto je rešenje kao u dispozitivu.

Izmenjeno rešenje možete preuzeti OVDE