Rešenje o dodeli bespovratnih sredstava za otvaranje novih radnih mesta povezanih sa realizacijom investicionog projekta

Na osnovu člana 24. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list AP Vojvodine“ , broj 37/2014, 54/2014, 37/2016 i 29/2017), člana 13. Pokrajinske uredbe o uslovima i načinu dodele sredstava iz budžetskog fonda za sprovođenje mera razvojne politike AP Vojvodine ( „Službeni list AP Vojvodine“ 42/2017) kao i člana 7 st 1 tačke 1) , člana 11, 12 i 14. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Sl.glasnik RS“, br 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013 i 119/2014), tačke I i tačke VI Konkursa za dodelu bespovratnih sredstava za otvaranje novih radnih mesta povezanih sa realizacijom investicionog projekta, dopisa broj 401-00-00108/2018-01 Komisije za kontrolu državne pomoći od 7. septembra 2018. godine kao i Odluke o usvajanju preporuka za privredna društva čija je delatnost od značaja za ruralni razvoj AP Vojvodine, broj SD-XI-05/2018 od 07.11.2018. godine Skupštine Razvojne agencije Vojvodine, pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu donosi

R e š e nj e
o dodeli bespovratnih sredstava za otvaranje novih radnih mesta povezanih sa realizacijom
investicionog projekta

Odobrava se isplata sredstava malim, srednjim i velikim privrednim društvima sa cilјem otvaranja novih radnih mesta povezanih sa realizacijom investicionih projekata na teritoriji AP Vojvodine u ukupnom iznosu od 199.991.450,00 dinara.

Sredstva opredelјena za Konkurs obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2018. godinu („ Sl. list AP Vojvodine“, broj 57/2017, 17/2018-rebalans i 29/2018-rebalans), u okviru Budžetskog fonda za sprovođenje mera razvojne politike Autonomne pokrajine Vojvodine u ukupnom iznosu od 200.000.000,00 dinara kao Program 1505 Regionalni razvoj, programska aktivnost 1021 Podsticaji za mere bržeg privrednog razvoja Vojvodine, funkcija 411 Opšti ekonomski i komercijalni poslovi, ekonomska klasifikacija 4541 tekuće subvencije privatnim preduzećima dodelјuje se:

1. Korisnicima koji svoje projekte realizuju u JLS treće kategorije razvijenosti

1. „NEBO PAL doo Čoka“ 7.071.000,00
2. „VISA-PROM doo Kanjiža“ 55.978.750,00
3. „CHAMPICOMP doo Pločica“ 6.481.750,00
4. „AGROWORLD doo Beograd“ 17.677.500,00
5. „UNITEXBNB doo Novi Bečej“ 5.892.500,00
6. „FOOD BALKAN PLUS doo Šid“ 12.374.250,00

UKUPNO 105.475.750,00

2) Korisnicima koji svoje projekte realizuju u JLS prve i druge kategorije razvijenosti

1. „BOREAL doo Kralјevci“ 11.785.000,00
2. „VEGA IT SOURCING doo Novi Sad“ 4.714.000,00
3. „JOVISTE doo Subotica“ 11.667.150,00
4. „CAPRIOLO doo Bačka Topola“ 18.856.000,00
5. „GENEZA doo Kanjiža“ 3.535.500,00
6. „BIOTREND DONATO doo Novi Sad“ 5.303.250,00
7. „TIM-COP doo Temerin“ 8.013.800,00
8. „VIP GROUP doo Sombor“ 11.785.000,00
9. „NS PLAKAT doo Novi Sad“ 10.606.500,00
10. „EXTRA AUTO TRANSPORT doo Vrbas“ 4.714.000,00
11. „TASTYLAND doo Senta“ 3.535.500,00

UKUPNO 94.515.700,00

Sredstva se dodelјuju u ukupnom iznosu od 199.991.450,00 dinara.

Obrazloženje

Konkursom za dodelu bespovratnih sredstava za otvaranje novih radnih mesta povezanih sa realizacijom investicionog projekta raspisanim i objavlјenim u dnevnom listu „Dnevnik“ 17.09.2018. godine predviđena su sredstva za otvaranje novih radnih mesta u malim, srednjim i velikim privrednim društvima na teritoriji AP Vojvodine, i to na način da je 60% sredstava opredelјeno za projekte koji se realizuju na području jedinica lokalnih samouprava razvrstanih u treću i četvrtu kategoriju razvijenosti, a 40% sredstava opredelјeno za projekte koji se realizuju na području jedinica lokalnih samouprava razvrstanih u prvu i drugu kategoriju razvijenosti.

Za ove namene sredstva su obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2018. godinu („ Sl. list AP Vojvodine“, broj 57/2017, 17/2018-rebalans i 29/2018-rebalans), u okviru Budžetskog fonda za sprovođenje mera razvojne politike Autonomne pokrajine Vojvodine u ukupnom iznosu od 200.000.000,00 dinara kao Program 1505 Regionalni razvoj, programska aktivnost 1021 Podsticaji za mere bržeg privrednog razvoja Vojvodine, funkcija 411 Opšti ekonomski i komercijalni poslovi, ekonomska klasifikacija 4541 tekuće subvencije privatnim preduzećima.

Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu rešenjem od 07.09.2018 godine je obrazovao Komisiju za vrednovanje prijava na osnovu raspisanog konkursa koja izrađuje listu predloga projekata za odobravanje sredstava podsticaja a Skupština Razvojne agencije Vojvodine donela je Odluku o usvajanju preporuka za privredna društva čija je delatnost od značaja za ruralni razvoj AP Vojvodine, broj SD-XI-05/2018 od 07.11.2018. godine.

Privredna društva kojima su sredstva odobrena, potpisaće Ugovore o korišćenju sredstava sa Pokrajinskim sekretarijatom za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Na osnovu napred navedenog, u skladu sa članom 24. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi, doneto je rešenje kao u dispozitivu.

Rešenje možete preuzeti OVDE