Rešenje o dodeli sredstava za sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava strateškog značaja u oblasti regionalnog razvoja-drugi poziv

Na osnovu člana 24. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list AP Vojvodine“, broj 37/2014, 54/2014, 37/2016 i 29/2017) i tačke 8. Konkursa za sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava strateškog značaja u oblasti regionalnog razvoja-drugi poziv, pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu donosi

R e š e nj e
o dodeli sredstava

za sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava
strateškog značaja u oblasti regionalnog razvoja-drugi poziv

Odobrava se isplata sredstava jedinicama lokalne samouprave s ciljem podsticanja regionalne razvojne politike planiranja i koordinacije svih nivoa vlasti i jačanje institucionalnog okvira za sprovođenje regionalne politike: realizacije projekata strateškog značaja za lokalni i regionalni razvoj, izrade projektne tehničke dokumentacije za industrijske zone i izrade studija izvodljivosti za strateške projekte.

Sredstva opredeljena za Konkurs obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2018. godinu („Sl. list AP Vojvodine“, 57/2017, 17/2018-rebalans i 29/2018-rebalans), u ukupnom iznosu od 1.764.000,34 dinara u okviru funkcije 180, ekonomska klasifikacija 463, Transferi ostalim nivoima vlasti, i to:

  1. Opština Opovo 1.000.000,00
  2. Opština Bela Crkva 764.000,00

Ukupno: 1.764.000,00

Sredstva se obezbeđuju u ukupnom iznosu od 1.764.000,00 dinara.

Obrazloženje

Konkursom za za sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava strateškog značaja u oblasti regionalnog razvoja-drugi poziv, raspisanim 08.06.2018. godine i objavljenom u dnevnom listu „Dnevnik“, predviđeno je sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava strateškog značaja u oblasti regionalnog razvoja. Cilj konkursa je regionalni razvoj politike planiranja i koordinacije svih nivoa vlasti i jačanje institucionalnog okvira za sprovođenje regionalne politike. Aktivnosti na projektu treba da doprinesu realizaciji projekta strateškog značaja za lokalni i regionalni razvoj, izradi projektno tehničke dokumentacije za industrijske zone i izradi studije izvodljivosti za strateške projekte.

Za ove namene sredstva su obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2018. godinu („Sl. list APV“, broj 57/2017, 17/2018-rebalans i 29/2018-rebalans), u ukupnom iznosu od 1.764.000,34 dinara u okviru funkcije 180, ekonomska klasifikacija 463, Transferi ostalim nivoima.

Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu rešenjem od 08.06.2018. godine je obrazovao Komisiju za vrednovanje predloga projekata povodom raspisanog Konkursa čija je obaveza izrada liste predloga projekata za odobravanje sredstava.

Na osnovu napred navedenog, u skladu sa članom 24. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi, doneto je rešenje kao u dispozitivu.

Rešenje možete preuzeti OVDE