Rešenje o izmenama i dopunama rešenja o dodeli bespovratnih sredstava za otvaranje novih radnih mesta povezanih sa realizacijom novog investicionog projekta

Na osnovu člana 24. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list AP Vojvodine“ , broj 37/2014, 54/2014, 37/2016 i 29/2017), člana 13. Pokrajinske uredbe o uslovima i načinu dodele sredstava iz budžetskog fonda za sprovođenje mera razvojne politike AP Vojvodine ( „Službeni list AP Vojvodine“ 42/2017) kao i člana 7 st 1 tačke 1) , člana 11, 12 i 14. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Sl.glasnik RS“, br 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013 i 119/2014), tačke VI Konkursa za dodelu bespovratnih sredstava za otvaranje novih radnih mesta povezanih sa realizacijom novog investicionog projekta , Rešenja broj 401-00-00084/2/2017-01 Komisije za kontrolu državne pomoći i Odluke o usvajanju preporuka za privredna društva čija je delatnost od značaja za ruralni razvoj AP Vojvodine, broj SD-X-06/2018 od 06.07.2018. godine Skupštine Razvojne agencije Vojvodine, pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu donosi

Rešenje o izmenama i dopunama rešenja
o dodeli bespovratnih sredstava za otvaranje novih radnih
mesta povezanih sa realizacijom novog investicionog projekta

kojim se menja Rešenje o dodeli bespovratnih sredstava za otvaranje novih radnih mesta
povezanih sa realizacijom novog investicionog projekta broj: 141-401-606/2018-04 od
11.05.2018. godine.

Brišu se :

1. 4 „LBS Le Belier Livnica“ doo Sečanj 59.400.000,00
2. 14 „Atler-Fontana“ doo Kikinda 6.652.800,00

UKUPNO 66.052.800,00

A dodaju se :

1. 20 „Kamarad autoservis NB“ doo, Novi Sad 4.633.200,00
2. 21 „Macchiato Kuća“ doo, Novi Sad 8.553.600,00
3. 22 „Apple World“ doo, Riđica 4.752.000,00
4. 23 „Biopanon“ doo, Novi Sad 27.442.800,00
5. 24 „ATB Sever“ doo, Subotica 8.910.000,00
6. 25 „Stamevski“ doo, Stara Pazova 11.761.200,00

UKUPNO 66.052.800,00

U ostalim delovima, rešenje ostaje nepromenjeno.

Obrazloženje

Konkursom za dodelu bespovratnih sredstava za otvaranje novih radnih mesta povezanih sa realizacijom novog investicionog projekta raspisanim i objavljenim u dnevnom listu „Dnevnik“ 19.02.2018. godine predviđeno je otvaranje novih radnih mesta u malim, srednjim i velikim privrednim društvima povezanih sa realizacijom novih investicionih projekata na teritoriji AP Vojvodine.

Za ove namene sredstva su obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2018. godinu („ Sl. list AP Vojvodine“, broj 57/2017, 17/2018 i 29/2018-rebalans), u okviru Budžetskog fonda za sprovođenje mera razvojne politike Autonomne pokrajine Vojvodine u ukupnom iznosu od 250.000.000,00 dinara kao Program 1505 Regionalni razvoj, programska aktivnost 1021 Podsticaji za mere bržeg privrednog razvoja Vojvodine, funkcija 411 Opšti ekonomski i komercijalni poslovi, ekonomska klasifikacija 4541 tekuće subvencije privatnim preduzećima.

Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu rešenjem br. 141-401-606/2018-04-01 od 19.02.2018 godine je obrazovao Komisiju za vrednovanje prijava povodom raspisanog konkursa koja izrađuje listu predloga projekata za odobravanje sredstava podsticaja.

Skupština Razvojne agencije Vojvodine dana 09.05.2018. godine donela je Odluku o usvajanju preporuke broj SD-VIII-05/2018 za privredna društva čija je delatnost od značaja za privredni, poljoprivredni i ruralni razvoj AP Vojvodine, a Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu doneo je Rešenje o dodeli bespovratnih sredstava za otvaranje novih radnih mesta povezanih sa realizacijom novog investicionog projekta broj 141-401-606/2018-04 od 11.05.2018. godine kojim su odobrena sredstva za ukupno 19 korisnika i za te namene opredeljen ukupan iznos od 249.836.400,00 dinara. Kako su privredna društva pod rednim brojem 4. i rednim brojem 14. kojima su sredstva odobrena odustala od dodele sredstava, sredstva u iznosu od 66.052.800,00 dinara ostala neraspoređena za predviđene namene, Skupština Razvojne agencije Vojvodine je dana 06.07.2018. godine donela Odluku o usvajanju preporuke broj SD-X-06/2018 za privredna društva čija je delatnost od značaja za privredni, poljoprivredni i ruralni razvoj AP Vojvodine, a Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu doneo je ovo Rešenje.

Privredna društva kojima su sredstva odobrena , potpisaće Ugovore o korišćenju sredstava sa Pokrajinskim sekretarijatom za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Na osnovu napred navedenog, u skladu sa članom 24. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi, doneto je rešenje kao u dispozitivu.

Rešenje možete preuzeti OVDE