Rešenje o izmenama Rešenja o dodeli sredstava po Konkursu za podršku organizacijama civilnog društva

Na osnovu člana 24. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list AP Vojvodine“, broj 37/2014, 54/2014, 37/2016 i i 29/2017) i tačke 9. Konkursa za podršku organizacijama civilnog društva za projekte koje doprinose afirmaciji i promociji sistema menadžment kvaliteta u jedinicama lokalne  samouprave na teritoriji AP Vojvodine,  pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu donosi

Rešenje o izmenama Rešenja o dodeli sredstava

po Konkursu za podršku organizacijama civilnog društva za projekte koji doprinose afirmaciji
i promociji sistema menadžment kvaliteta u jedinicama lokalne samouprave na teritoriji
AP Vojvodine

I.

Menja se Rešenje br. 141-401-6231/2017-02-1 od 19.12.2017 godine o dodeli bespovratnih sredstava nevladinim organizacijama , tako da se sredstva raspoređuju na način prikazan u tabeli:

  1. Udruženje ruralni centar Sova-Sr. Mitrovica 250.000,00
  2. Inicijativa za ruralni razvoj-CENTAR-Jaša Tomić 250.000,00
  3. Centar lokalne demokratije -Subotica 150.000,00
  4. Nacionalna Alijansa za lokalni ekonomski razvoj NALED-Beograd 1.000.000,00
  5. Udruženje građana Vojvodina-AUTHENTIC Subotica 140.000,00
  6. Centar za društvenu stabilnost-Begeč 100.000,00

Ukupno: 1.890.00,00

Menja se ukupan iznos koji se dodeljuje na osnovu Javnog konkursa za podršku organizacijama civilnog društva za projekte koji doprinose afirmaciji i promociji sistema menadžment kvaliteta u jedinicama lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine broj. 141-401-6231/2017-02-1 od 19.12.2017  godine  tako što iznos pod rednim br. 5. Korisnika  sada  iznosi  140.000,00 dinara,   dok se  ukupan iznos od 2.000.000,00 dinara  menja i iznosi 1.890.000,00 dinara.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Rešenje možete preuzeti OVDE