Rešenje o dodeli sredstava iz budžetskog fonda za sprovođenje mera razvojne politike Autonomne Pokrajine Vojvodine

Na osnovu člana 24. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list AP Vojvodine“, broj 37/2014, 54/2014, 37/2016  i 29/2017), člana 13. Pokrajinske uredbe o uslovima i načinu dodele sredstava iz budžetskog fonda za sprovođenje mera razvojne politike AP Vojvodine („Sl glasnik APV“ 42/2017) kao i člana 7. st. 1, tačka 1., član 11., 12., i 14. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Sl.glasnik RS“, br. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013i 119/2014) , tačke VI  Konkursa za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za sprovođenje mera razvojne politike Autonomne pokrajine Vojvodine, kao i Odluke o usvajanju preporuka za privredna društva čija je delatnost od značaja za privredni, poljoprivredni i ruralni razvoj AP Vojvodine,  br. SD-VI-6/2017 od 09.12.2017. Skupštine Razvojne agencije Vojvodine, pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu donosi

Rešenje

o dodeli sredstava
IZ BUDŽETSKOG FONDA ZA SPROVOĐENJE MERA RAZVOJNE POLITIKE AUTONOMNE POKRAJINE
VOJVODINE

Odobrava se isplata sredstava privrednim društvima s ciljem otvaranje novih radnih mesta u malim, srednjim i velikim privrednim društvima, povezanim sa realizacijom investicionih projekata na teritoriji AP Vojvodine.

Sredstva opredeljena za Konkurs obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2017. godinu („Sl. list APV“, broj 69/2016, 29/2017 i 39/2017-rebalans), u okviru Budžetskog fonda za sprovođenje mera razvojne politike Autonomne pokrajine Vojvodine u ukupnom iznosu od 350.000.000,00 dinara kao Program 1505 Regionalni razvoj, programska aktivnost 1021 Podsticaji za mere bržeg privrednog razvoja Vojvodine, funkcija 411 Opšti ekonomski i komercijalni poslovi, ekonomska klasifikacija 454 Subvencije privatnim preduzećima, dodeljuju se:

 1. SIXSENTIX DOO NOVI SAD 35.551.800,00
 2. ALING-CONEL DOO GAJDOBRA 12.443.130,00
 3. MECAFOR PRODUCTS DOO KIKINDA 14.220.720,00
 4. FRIGO ŽIKA DOO RUMA 23.701.200,00
 5. GRINDEX DOO KIKINDA 6.636.336,00
 6. AGROPROM COM DOO GORNJI TAVANKUT 4.977.252,00
 7. INSERT DOO RUMA 47.402.400,00
 8. EBM PAPST DOO SOMBOR 14.220.720,00
 9. EGSTON SYSTEM ELECTRONICS DOO PANČEVO 35.551.800,00
 10. SEVEPLANT DOO KULA 23.701.200,00
 11. FMO UKUS DOO KOVAČICA 5.925.300,00
 12. DOO LAND OF APPLE NOVI SAD 6.162.312,00
 13. NIVA DOO ŽABALj 17.775.900,00
 14. EKO SNACK DOO KULA 33.181.680,00
 15. AGROOMEGA DOO ŽABALj 5.925.300,00
 16. KNOTT-AUTOFLEX YUG DOO BEČEJ 8.532.432,00
 17. PRIČA KETERING DOO NOVA PAZOVA 23.701.200,00
 18. ZUPČANIK DOO ADA 9.480.480,00
 19. EATON ELECTRIC DOO SREMSKA MITROVICA 11.850.600,00
 20. DOO DADEX MAČVANSKA MITROVICA 8.532.432,00

Ukupno: 349.474.194,00

Sredstva se obezbeđuju u ukupnom iznosu od 349.474.194,00 dinara.

Obrazloženje

Konkursom za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za sprovođenje mera razvojne politike Autonomne pokrajine Vojvodine, raspisanim i objavljenim u dnevnom listu „Dnevnik“, 05.10.2017.godine, predviđeno
je otvaranje novih radnih mesta u malim, srednjim i velikim privrednim društvima, povezanim sa realizacijom investicionih projekata na teritoriji AP Vojvodine.

Za ove namene sredstva su obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2017. godinu („Sl. list APV“, broj 69/2016, 29/2017 i 39/2017-rebalans), u ukupnom iznosu od 350.000.000,00 dinara u okviru funkcije 411 Opšti ekonomski i komercijalni poslovi, ekonomska klasifikacija 454 Subvencije privatnim preduzećima.

Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu rešenjem od 04.10.2017. godine je obrazovao Komisiju za vrednovanje predloga projekata povodom raspisanog Konkursa čija je obaveza izrada liste predloga projekata za odobravanje sredstava.

Privredna društva, kojima su odobrena sredstva za finansiranje projekata u skladu sa biznis planovima, potpisaće ugovore o korišćenju sredstava sa Pokrajinskim sekretarijatom za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Na osnovu napred navedenog, u skladu sa članom 24. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi, doneto je rešenje kao u dispozitivu.

Preuzmite rešenje

Ovde možete preuzeti MENIČNO OVLAŠĆENJE