конкурси

КОНКУРС за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа стратешког значаја у области регионалног развоја-други позив

На основу члана 38. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 37/2014, 54/2014-други пропис, 37/2016 и 29/2017) и [...]

Решење о додели бесповратних средстава за куповину опреме привредних друштава повезаних са реализацијом инвестиција

На основу члана 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АП Војводине“ , број 37/2014, 54/2014, 37/2016 и 29/2017), члана 13. [...]

КОНКУРС за суфинансирање пројеката за унапређење радних и управљачких капацитета у јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине, 2018 година

На основу члана 38. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 37/2014, 54/2014-други пропис, 37/2016 и 29/2017) и [...]

КОНКУРС за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа за унапређење израде и спровођење ефикасних регионалних и локалних јавних политика

На основу члана 38. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 37/2014, 54/2014-други пропис, 37/2016 и 29/2017) и [...]

Решење о додели бесповратних средстава за отварање нових радних места повезаних са реализацијом новог инвестиционог пројекта

На основу члана 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АП Војводине“ , број 37/2014, 54/2014, 37/2016 и 29/2017), члана 13. [...]

Решење o додели средстава за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа стратешког значаја у области регионалног развоја

Решење o додели средстава за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа стратешког значаја у области регионалног развоја На основу члана 24. Покрајинске скупштинске одлуке [...]

Конкурс за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа стратешког значаја у области регионалног развоја – рок 20.04.2018.

На основу члана 38. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 37/2014, 54/2014-други пропис, 37/2016 и 29/2017) и [...]