Контакт

Контакт информације

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
Булевар Михајла Пупина 16
21101 Нови Сад
Република Србија
Е-меил: region@vojvodina.gov.rs
http://region.vojvodina.gov.rs

ПИБ: 105702405
Матични број: 08891559
Шифра делатности: 8411
Рачун извршења буџета број: 840-30640-67

Радно време: 8-16 сати

Aleksandar_Sofic

Александар Софић

Покрајински секретар

aleksandar.sofic@vojvodina.gov.rs
+381 (0)21 487 4586
Факс: 021 456 060

RadivojParoski

РАДИВОЈ ПАРОШКИ

Заменик покрајинског секретара

radivoj.paroski@vojvodina.gov.rs
+381 (0)21 487 4894
Факс:+381 (0)21 456 952

Aleksandra Sitarevic slika

Александра ситаревић

Подсекретарка покрајинског секретаријата

aleksandra.sitarevic@vojvodina.gov.rs
+381 (0)21 487 4545
Факс: +381 (0)21 456 274