2023.
2022.
2021.
2020.

Портал јавних набавки усклађен са Законом о јавним набавкама („Службени гласник 124/12, 14/15 и 68/15). 

У случају да имате потешкоћа у преузимању документације контактирајте нас на е-маил адресу region@vojvodina.gov.rs

Позив за учешће у поједностављеном поступку набавке услуге за израду развојног плана са предлогом идејног решења (ИДР) за хотел/здравствени ризорт на Стражилову, Сремски Карловци, Ред. бр. 141-404-216/2020-04.

Рок до којег се исказује заинетесованост: 4. Септембар 2020. године до 13:00 часова (по локалном времену).

Позив за учешће у поједностављеном поступку набавке услуге за израду идејног пројекта за хотел/лечилиште на Стражилову, Сремски Карловци, Ред. бр. 141-404-136/2020-01

Рок до којег се исказује заинтересованост:  31. мај 2020. године до 13:00 часова (по локалном времену) 

Позив за учешће у поједностављеном поступку набавке услуге за израду методологије и анализе тржишта рада за COMMON пројекат Ред. бр. 141-404-77/2020-01

Рок за достављање понуда: 23.03.2020. године до 13:00 часова (по локалном времену)

2019.

Јавна набавка мале вредности набавке опреме за Летњу академију АЕР-а 2019.године ЈНМВ 1.1.3.

Рок за достављање понуда 25.12.2019. године до 12,00 часова

Покреће се преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку  услуга закупа лиценци за коришћење софтверског решења за стратешко планирање, управљање развојем и евидентирање пројеката намењено јединицама локалних самоуправа и покрајинским секретаријатима на територији АП Војводине ред.бр. ЈН ППБОПЗПП 1.1.2./2019

 Рок за достављање понуда 20.12.2019. године до 10.00 часова

Јавна набавка мале вредности  услуга истраживања јавног мњења о европским процесима и њиховом значају на територији АП Војводине  ЈНМВ 1.2.2.

Рок за достављање понуда 04.12.2019. године до 12.00 часова

Позив за учешће у поједностављеном поступку набавке услуге организације догађаја и путовања за пројекат „Здравствена тура“ Ред. бр. 141-404-221/2019-01

Рок до којег се исказује заинтересованост: 29. август 2019. г., 13:00 часова (по локалном времену)

Позив за учешће у Конкурентском преговарачком поступку Услуге у вези израде Студије потенцијала и могућности унапређења здравственог и медицинског туризма у прекограничној регији Мађарска – Србија Ред.бр. 141-404-34/2019-04

Рок до којег се исказује заинтересованост: 14. мај 2019. г., 13:00 часова (по локалном времену)

Јавна набавка мале вредости услуга за организовања Летње академије АЕР-а 2019.године ЈНМВ 1.2.3/2019

Рок за достављање понуда 22.03.2019. године до 12.00 часова

2018.

Покреће се преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку услуга закупа лиценци за коришћење софтверског решења за стратешко планирање, управљање развојем и евидентирање пројеката намењено јединицама локалних самоуправа и покрајинским секретаријатима на територији АП Војводине ред.бр. ЈН ППБОПЗПП 1.1.2./2018

Рок за достављање понуда 18.12.2018. године до 10.00 часова

Јавна набавка мале вредости услуга за израду новог софтвера за Развојну агенцију Војводине за пословне и иновационе идеје у циљу едукације, саветовања, умрежавања и промоције ЈНМВ 1.1.1/2018

Рок за достављање понуда 14.12.2018. године до 10.00 часова

Позив за учешће у појединачном поступку Набавке услуге спољног финансијског управљања и спровођења набавки у складу са ПРАГ процедурама, референтни број: 141-404-254/2018-04

Рок за достављање понуда: 31.10.2018. године до 13:00 часова (по локалном времену)

Јавна набавку мале вредности услуга истраживања јавног мњења о европским процесима и њиховом значају на територији АП Војводине ЈНМВ 1.2.2 – други позив.

Рок за достављање документације 01.10.2018. године до 12:00 часова

Јавна набавка мале вредности услуге организовања саветовања и конференција у области регионалног развоја. Редн.бр. 141-404-215/2018-01-5

Рок за достављање документације 19.09.2018. године до 12:00 часова.

Јавна набавка мале вредности услуга истраживања јавног мњења о европским процесима и њиховом значају на територији АП Војводине ЈНМВ 1.2.2

Рок за достављање документације 27.08.2018. године до 12:00 часова

Позив за учешће у Конкурентском преговарачком поступку Услуге у вези са организовањем јавних догађаја Ред.бр. 141-404-347/2017-01

Рок до којег се исказује заинтересованост 10.01.2018. године до 12:00 часова (по локалном времену)

2017.

Позив за учешће у Конкурентском преговарачком поступку Услуге у вези са новинарством, медијским прилозима, емитовањем радијских прилога Ред.бр.141-404-333/2017-04

Рок до којег се исказује заинтересованост 28.12.2017. године до 12:00 часова (по локалном времену)

Позив за учешће у Конкурентском преговарачком поступку Услуге у вези са развојем мобилне апликације и израде простора на серверу рачунара (wеб хостинг) за интернет страницу агенције за заједничке вести Ред.бр.141-404-334/2017-04

Рок до којег се исказује заинтересованост 28.12.2017. године до 12:00 часова (по локалном времену)

Јавна набавка закупа лиценци за коришћење софтверског решења за стратешко планирање, управљање развојем и евидентирање пројеката намењено јединицама локалних самоуправа на територији АП Војводине, Ред.бр. ЈН ОП 1.1.1./2017

Рок за достављање документације 02.10.2017. године до 10:00 часова

2016.

Јавна набавка консултантске експертске услуге дефинисане пројектом „Dr Share“ и уговором ECHO/sub/2015/713859/PREV21. Редни број јавне набавке 1.2.2.

Рок за достављање документације 13.06.2016. године до 12:00 часова

2015.

Јавна набавка мале вредности услуга имплементације и надоградње система ефикасног управљања пројектима: број 131-404-302/2015-02-4, ред.бр. ЈНМВ 1.2.8.

Рок за достављање документације 09.12.2015. године до 12:00 часова

Јавна набавка мале вредности – набавка услуга истраживања јавног мњења о европским процесима и њиховом значају на територији АП Војводине, број 131-404-285/2015-03-4, ред.бр. ЈНМВ 1.2.12.

Рок за достављање документације 12.11.2015. године до 12:00 часова

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ
обликоване по партијама, и то:

Партија 1 – ПЕРСОНАЛНИ РАЧУНАРИ
Партија 2 – ПЕРСОНАЛНИ РАЧУНАРИ
Партија 3 – ПЕРСОНАЛНИ РАЧУНАР
Партија 4 – МОНИТОРИ
Партија 5 – МОНИТОРИ
Партија 6 – ДЕЛОВИ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ

Број ЈНМВ 1.1.1.

Рок за достављање документације 26.05.2015. године до 12:00 часова

Јавна набавка мале вредности – набавка услуга посредовања у организацији стручног усавршавања функционера, покрајинских службеника, представника РРА и других партнера у оквиру Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, број 131-404-83/2015-01-1, ред.бр. ЈН 1.2.11.

Рок за достављање документације 22.05.2015. године до 12:00 часова

Јавна набавка мале вредности – услуге посредовања у организацији обуке за чланове Координационог тела за праћење Акционог плана за реализацију приоритета програма АПВ 2014-2020 , број КД 131-404-82/2015-01, редни број ЈНМВ: 1.2.6.

Рок за достављање документације 27.04.2015. године до 12:00 часова

Јавна набавка – набавка Закупа стамбених и санитарних контејнера, број КД 131-404-42/2015-03-04 редни број ЈН ППБОПЗПП 2.1.10.

Рок за достављање документације 20.02.2015. године до 12:30 часова

2014.

Јавна набавка мале вредности – набавка израде промоматеријала за сајмове, догађаје и конференције, број КД 131-404-234/2014-01-4, редни број ЈНМВ: 11/U

Рок за достављање документације 18.12.2014. године до 12:00 часова

Јавна набавка мале вредности – набавка консултантских услуга у области израде документа Смернице међурегионалне политике АП Војводине, број КД 131-404-233/2014-01-4, редни број ЈНМВ: 3/U-2

Рок за достављање документације 16.12.2014. године до 12:00 часова

Јавна набавка мале вредности – набавка услуга Објављивање реклама и пропагандног садржаја о раду и активностима Секретаријата број КД 131-404-212/2014-03-01, редни број ЈНМВ: 1/U

Рок за достављање документације 20.11.2014. године до 12:00 часова

Јавна набавка мале вредности услуга – Истраживања јавног мњења о европским процесима и њиховом значају на територији АП Војводине број 131-404-83/2014-03-4, редни број ЈНМВ: 2/U

Рок за достављање документације 10.09.2014. године до 12:00 часова

Јавна набавка мале вредности услуга – Дизајн и израда визуелног идентитета докумената смернице регулисане политике АП Војводине ТХЕ ЕУ НЕXТ ДООР број 131-404-184/2014-03-4, редни број ЈНМВ: 9/U

Рок за достављање документације 02.09.2014. године до 12:00 часова

Јавна набавка мале вредности – Консултантских услуга у области координације јавних политика и програмског буџетирања број 131-404-183/2014-03, редни број ЈНМВ: 3/U

Рок за достављање документације 14.08.2014. године до 12:00 часова

Јавна набавка мале вредности – набавка услуга Израде видео материјала ради информисања домаће и међународне јавности број 131-404-176/2014-03, редни број ЈНМВ: 4/U

Рок за достављање документације 28.07.2014. године до 12:00 часова

Јавна набавка мале вредности – набавка услуга Организације семинара са обезбеђењем хотелских услуга смештаја и исхране на бази пуног пансиона за учеснике семинара са услугом ангажовања предавача број КД 131-404-137/2014-03, редни број ЈНМВ: 6/U

Рок за достављање документације 22.05.2014. године до 12:00 часова

Јавна набавка мале вредности – набавка услуга Објављивање реклама и пропагандног садржаја о раду и активностима Секретаријата број КД 131-404-82/2014-03, редни број ЈНМВ: 1/U

Рок за достављање документације 13.05.2014. године до 12:00 часова

2013.

Јавна набавка мале вредности – набавка услуга хотела у АП Војводини број КД:131-404-190/2013 ЈН МВ 9/2013

Рок за достављање документације 25.10.2013. године до 12 часова

Јавна набавка мале вредности добара – промотивни материјал за конференцију „4 МОТОРА ЕВРОПЕ“ (са дизајном, израдом и продукцијом) број КД: 404-136/2013 ЈН МВ 8/2013

Рок за достављање документације 13.06.2013. године до 10 часова

Јавна набавка мале вредности добара – изнајмљивање и монтажа опреме за потребе одржавања конференције „4 МОТОРА ЕВРОПЕ“ број кд: 404-135/2013 ЈН МВ 7/2013

Рок за достављање документације 10.06.2013. године до 10 часова

Јавна набавка мале вредности услуга на демонтажи и поновној монтажи мобилијара са поправком пода унутар Велике сале Скупштине АПВ, улице Владика Платона ББ, Нови Сад ЈН МВ 5/2013

Рок за достављање документације 21.05.2013. године до 11 часова

Јавна набавка мале вредности услуга – дизајн, израда и продукција промотивног материјала за конференцију „4 МОТОРА ЕВРОПЕ“ број КД: 404-132/2013 ЈН МВ 6/2013

Рок за достављање документације 21.05.2013. године до 13 часова

Јавна набавка мале вредности добара – изнајмљивање електронске опреме са демонтажом постојећег система за електронско гласање у великој сали Скупштине АП Војводине за одржавање конференције „4 МОТОРА ЕВРОПЕ“, општи речник набавке: РА 01 изнајмљивање број КД: 404-130/2013 ЈН МВ 4/2013

Рок за достављање документације 21.05.2013. године до 10 часова