Стратешки пројекти

Стратешки пројекат Интеррег-ИПА прекогранични програм Румунија-Србија 2014-2020 (13,8 милиона евра):

Назив пројекта: Ревитализација навигационе инфраструктуре канала Бегеј
Укупан буџет: 13,8 милиона евра

 

Стратешки пројекти Интеррег-ИПА прекограничног програма Мађарска-Србија 2014-2020 (29 милиона евра):

Назив пројекта: Colorful cooperation
Укупан буџет: 3,9 милиона евра
Партнери: ПС за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Град Нови Сад, Град Суботица

Назив пројекта: Комплексно унапређивање водопривредних подручја канала Баја–Бездан
Укупан буџет: 9 милиона евра
Партнери: ЈП Воде Војводине, Фонд Европски послови

Назив пројекта: Dream railway
Укупан буџет: 3,6 милиона евра
Партнери: ПС за енергетику, грађевинарство и саобраћај

Назив пројекта: Снабдевање водом и развој водне инфраструктуре у граничним сливним подручјима
Укупан буџет: 7 милиона евра
Партнери: ПС за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Општина Кањижа

Назив пројекта: Развој друмског граничног прелаза Кибекхаза-Рабе
Укупан буџет: 5,5 милиона евра
Партнери: ЈП Путеви Србије, Завод за урбанизам Војводине

 

 

Интеррег-ИПА прекогранични програм Хрватска–Србија 2014-2020 (8,1 милиона евра):

Назив пројекта: Развој туризма у Централној Дунавској регији
Укупан буџет: 138.652 евра
Партнери: ПС за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

Назив пројекта: Унапређење трговинских потенцијала у прекограничном региону
Укупан буџет: 363.670 евра
Партнери: Агенција за регионални развој Војводине, Унија послодаваца АПВ

Назив пројекта: Заједничка винска прича фрушкогорске регије
Укупан буџет: 1.172.020 евра
Партнери: Агенција за регионални развој Војводине

Назив пројекта: Експлоатација различитих извора енергије за зелену производњу енергије – X DEGREE
Укупан буџет: 1.723.571,15 евра
Партнери: Фонд Европски послови

Назив пројекта: Борба против амброзије еколошки и ефикасно – FREE
Укупан буџет: 1.294.196,00 евра
Партнери: Фонд Европски послови

Назив пројекта: Виртуелни и културни туризам – VICTOUR
Укупан буџет: 984.487 евра
Партнери: Фонд Европски послови

Назив пројекта: Подстицање развоја окружења за децу без загађености ваздуха – SAPFEC
Укупан буџет: 980.659 евра
Партнери: Фонд Европски послови

Назив пројекта: Контрола комараца у пограничном подручју – MOS-Cross
Укупан буџет: 1.031.803 евра
Партнери: Фонд Европски послови

Назив пројекта: Погранична мрежа за иновативне лабораторије – CBNoIL
Укупан буџет: 441.540 евра
Партнери: Фонд Европски послови

 

ИНТЕРРЕГ Јадранско-јонски програм транснационалне сарадње 2014-2020:

Назив пројекта: Вредновање малих пољопривредних система у области покривеној АДРИОН програмом и јачање иновационог духа породичних МСП (2,7 милиона евра)
Укупан буџет: 1.384.000 евра
Партнери: Агенција за регионални развој АПВ

Назив пројекта: Развој заједничког бренда за одрживи и конкурентни туризам у АДРИОН макро-региону
Укупан буџет: 1.335.232 евра
Партнери: Агенција за регионални развој АПВ

 

Пројекти у фази имплементације у укупном износу од 1.098.714 евра:

Назив пројекта: Смањење катастрофа, стандардизована анализа опасности и процена ризика-DR SHARE
Укупан буџет: 281.222 евра
Партнери: ПС за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Фонд Европски послови

Назив пројекта: Одговор на свеприсутне ванредне ситуације у пограничној области – ЕМБЕР
Укупан буџет: 1.035.168,27 евра
Партнери: Секретаријат Покрајинске владе, Фонд Европски послови

Назив пројекта: Антена Деска Креативна Европа
Укупан буџет: 63.546,87 евра
Партнери: Фонд Европски послови

 

Пројекти Непрофитног јавног друштва ДОО Еврорегионалне агенције за развој ДКМТ Дунав-Криш-Мориш-Тиса

Назив пројекта:  Phare CBC Kisprojekt Alap
Ablak a szomszédra – Médiakép a DKMT Eurorégióról
Година: 2003-2004
Временски период реализације: 11 месеци
Циљ пројекта: Упознавање грађана са Еврорегијом, јачање свести о европском држављанству, као и обавештавање о еврорегионалним програмима. Ефикасним средствима медија упознавање грађанства са могућностима прекограничног развоја, као и широких развојних могућности у области привреде, заштите животне средине, туризма и културе.
Давалац подршке/Извор: Европска унија
Добијени износ подршке: 32.214 евра

Назив пројекта: Шаролика Европа са хиљаду лица
Година: 2004
Временски период реализације: 6 месеци
Циљ пројекта:  је био организовање фестивала културе са представљањем аматерске уметности која репрезентује културу земаља чланица Европске уније, земаља које се прикључују и земаља кандидата. Циљ је био да се култура Еврорегије, као и култура народа који живе у Еврорегији ДКМТ што више приближи грађанима, како би широка популација могла да ужива у културним манифестацијама независно од старости и пола које су вероватно допринеле стварању могућности сарадње између уметника разних националности, такође су допринеле кохезији између народа.
Давалац подршке/Извор: Делегација Европске Комисије у Мађарској
Добијени износ подршке: 13.530.333 Фт

Назив пројекта: Стратешки план Еврорегије ДКМТ
Година: 2004-2005
Временски период реализације: 12 месеци
Циљ пројекта: Израда стратешког план Еврорегије ДКМТ
Давалац подршке/Извор: Министарство спољних послова Немачке
Добијени износ подршке: 50.000 евра

Назив пројекта: Свакодневна свест о животној средини, младима и за младе
Година: 2005
Временски период реализације: 4 месеца
Циљ пројекта: Пројекат се састоји од серије разноликих предавања за младе и за наставно особље младих, с циљем формирања свести о важности заштите животне средине. Предавања с разним приступом која се односе на формирање понашања, свести о систему вредности, као и  проширивање емоционалног односа и понашања према животној средини обезбедила су за надолазећу генерацију информације које су неопходне за заштиту и очување животне средине, облике понашања и моделе за живот који се могу примењивати у свакодневном животу.
Овај пројекат је прикључен уз још пет стручних изложби Јавног друштва које су одржане између септембра и јануара 2005. године.
Давалац подршке/Извор: Министарство спољних послова Немачке и Краљевине Холандије
Добијени износ подршке: 830.000 Фт

Назив пројекта: Европска унија овде и преко – економски развој У АП Војводини
Година: 2005-2006
Временски период реализације: 9 месеци
Циљ пројекта: Пројекат се састоји од интензивне серије манифестација током четири месеца. На тим стручним изложбама пружиће се могућност предузећима која функционишу у одређеној области  да се представе, те на тај начин створе основ за могућност за реализацију даљих облика сарадње, такође је на конференцијама и састанцима пословних људи који се организују уз блокове стручних изложби, те је дошло до размене тржишних информација које се могу користити у одређеним областима.
Области стручних изложби: Пољопривреда – прехрамбена индустрија – безбедна храна, путовање – туризам, политика безбедности – техника безбедности, информатичко друштво, здравство.
Давалац подршке/Извор: Министарство спољних послова Мађарске
Добијени износ подршке: 18.684.624 Фт

Назив пројекта: Европска унија овде и преко –  Стручни сајмови и серија конференција у пограничној области

Phare CBC 2003 Програм за економски развој прекограничне сарадње између Мађарске и Румуније
Година: 2005-2006
Временски период реализације: 15 месеци
Циљ пројекта: Овај пројекат је обухватио програме великих размера с циљем прекограничног развоја привреде на мађарско-румунској територији, у оквиру Еврорегије ДКМТ – односно учешћем на изложбама и пратећим манифестацијама, одабраних на основу претходне процене потреба ојачана је сарадња на пограничним територијама, на тржишту, путем проширивања пословних веза међу предузећима, те предајом искустава стечених приликом процеса придруживања Европској унији
Области стручних изложби: Пољопривреда – прехрамбена индустрија – безбедна храна, путовање – туризам, политика безбедности – техника безбедности, информатичко друштво, здравство.
Давалац подршке/Извор: Европска унија – Пред-прикључни фондови, Мађарска
Добијени износ подршке: 58.879.436 Фт

Назив пројекта: Студија и размена искустава о побољшању квалитета воде за пиће
Phare CBC 2003 Програм за економски развој прекограничне сарадње између Мађарске и Србије и Црне Горе
Година: 2005-2006
Временски период реализације: 12 месеци
Циљ пројекта: Циљ пројекта је израда студије о побољшању квалитета воде за пиће методом преноса искустава из оперативног програма Дел-алфелда у Мађарској у Аутономну Покрајину Војводину, као и развој сарадње између регија у области природе и заштите животне средине, односно побољшање квалитета живота војвођанског становништва, обезбеђивањем основних критеријума квалитета воде за пиће.
Давалац подршке/Извор: Европска унија – Пред-прикључни фондови Мађарска
Добијени износ подршке: 10.451.535 Фт

Назив пројекта: Формирање тематских група туристичких дестинација у Еврорегији ДКМТ
INTERREG IIIA – Прекогранични програм сарадње
Година: 2006-2007
Временски период реализације: 16 месеци
Циљ пројекта: У овом пројекту развијени су заједнички туристички пакети за доминантне туристичке правце у Еврорегији ДКМТ (четири тематике: сецесија, велнес, фолклор, индустријски објекти музејске вредности), на такав начин ће се специфичне понуде са суседних територија појавити као целина, у сарадњи са самоуправом, сфером предузетништва у области туризма, формирањем свеобухватне базе података о туристичком потенцијалу тематских дестинација.
Давалац подршке/Извор: Европска унија – ЕРФА, Мађарска – ОТХ
Добијени износ подршке: 31.998.903 Фт

Назив пројекта: ERIC – Информациони центар у Еврорегији
INTERREG IIIA – Прекогранични програм сарадње
Година: 2006-2008
Временски период реализације: 24 месеца
Циљ пројекта: Овај пројекат је допринео вишејезичној комуникацији у Еврорегији ДКМТ, с циљем стварања базе података о доступној материји и потенцијалу, с циљем доприноса еврорегионалним, интегративним и иновативним настојањима, као и да сопственим средствима допринесе процесима стабилизације и интеграције у ЕУ.
Давалац подршке/Извор: Европска унија – ЕРФА Мађарска – ОТХ
Добијени износ подршке: 64.797.553 Фт

Назив пројекта: Безбедност без граница
Година: 2007
Временски период реализације: 7 месеци
Циљ пројекта: Главни циљ пројекта под насловом „Безбедност без граница” – остварен подршком Европске Комисије, Акционог програма за заштиту грађана у ЕУ – био је да се обезбеде основи за анализу прекограничног ризика и менаџмента у оквиру радионице која даје могућност сарадње и успостављања контакта међу стручњацима. Теме пројекта и радионице били су главни извори опасности које прете становништву на територији Еврорегије ДКМТ, као што су поплаве, опасне материје и чување опасних материја, незгоде на раду, као и епидемије, с посебним освртом на птичји грип.
Давалац подршке/Извор: Европска Комисија Дирекција за заштиту животне средине
Добијени износ подршке: 24.439 евра

Назив пројекта: Успостављање Акционе групе с циљем заједничког деловања против изазова поплава

INTERREG IIIA – Прекогранични програм сарадње
Година: 2007-2008
Временски период реализације: 12 месеци
Циљ пројекта: Циљ пројекта био је да се створе сви технички и хумани услови који доприносе превенцији поплава, односно који су неопходни за обезбеђивање допунских услуга у вези са заштитом од поплава, као што су информисање, спасавање, смештај. Пројекат је створио могућности за формирање прекограничне сарадње у области превенције, интервенције и успостављања нормалног стања.
Давалац подршке/Извор: Европска унија – ЕРФА, Република Мађарска – ОТХ
Добијени износ подршке: 73.865.787 Фт

Назив пројекта: Здравствено осигурање без граница
INTERREG IIIA – Прекогранични програм сарадње
Година: 2007-2008
Временски период реализације: 12 месеци
Циљ пројекта: Дугорочни циљ пројекта је остваривање прекограничног здравственог збрињавања у Еврорегији ДКМТ за амбулантно и за болничко лечење – обезбеђивањем обрачуна међу фондовима за осигурање међудржавним финансирањем.
Непосредни циљ пројекта је израда основних студија за потпуну процену карактеристика здравствених институција у Еврорегији ДКМТ, могућности сарадње међу финансијерима здравства, те на основу података израдити модел који би био погодан за успостављање картице здравственог осигурања која би важила у Еврорегији ДКМТ.
Давалац подршке/Извор: Министарство спољних послова Републике Мађарске
Добијени износ подршке: 11.858.334 Фт

Назив пројекта: Европа без граница
Година: 2007
Временски период реализације: 2 месеца
Циљ пројекта: Потписивањем Шенгенског уговора од стране Мађарске у еврорегији су ступили на снагу други прописи на пограничној етапи између Мађарске и Србије, као и на пограничној етапи између Мађарске и Румуније. Циљ пројекта је био да држављанима/предузетницима у региону, као и заинтересованима који пролазе у транзитном саобраћају прокаже на занимљив начин измењене прописе. Информисање у интерактивном облику остварено је развијањем онлине програмом игрица. Систем, након обраде унетих података заинтересованима визуелно, фигурама приказује процес који се одвија на шенгенској граници.
Давалац подршке/Извор: Министарство спољних послова Републике Мађарске
Добијени износ подршке: 1.498.000 Фт

Назив пројекта: Подршка цивилним организацијама које помажу спровођење владине стратегије за подршку цивилним организацијама које се баве негом односа са мађарским живљем
Година: 2008-2009
Временски период реализације: 5 месеци
Циљ пројекта: Циљ пројекта био је организовање радионица, како би позвани стручњаци и заинтересовани израдили апликације у приоритетима формулисаним прекограничним програмом сарадње ИПА између Мађарске и Србије за 2007-2013. годину.
Давалац подршке/Извор: Министарство спољних послова Републике Мађарске
Добијени износ подршке: 1.230.000 Фт

Назив пројекта: Elaboration of a detailed feasibility study concerning Szeged-Röszke-Horgoš-Subotica-Csikéria-Bácsalmás-Baja railway line (DKMT railway)
Година: 2010-2011
Временски период реализације: 18 месеци
Циљ пројекта: Непосредни циљ пројекта био је израда студије о изводљивости за ревитализацију железничке пруге Szeged-Röszke(HU)-Horgoš-Subotica(SRB)-Csikéria-Bácsalmás-Baja.
Давалац подршке/Извор: Прекогранични програм сарадње ИПА Мађарска-Србија од 2007. до 2013. године
Добијени износ подршке: 293.988,87 евра

Назив пројекта: Заједничка припрема за поплаве – Common preparation for floods (DKMT floods)
Година: 2010–2011
Временски период реализације: 15 месеци
Циљ пројекта: Свеобухватни циљ пројекта је допринос одрживом развоју пограничне територије у области припреме одбране против поплава, реализацијом у пракси заједничким организовањем обука
Непосредан циљ пројекта је припрема и обука становништва у пограничној области која је изложена истим опасностима, запослених у самоуправама, снагама које се ангажују за реакцију у ситуацијама опасности од поплава, за учешће у одбрани, за прописе којих се морају придржавати: припрема становништва (педагога, младих), припрема чланова самоуправа задужених за заштиту од поплава, припрема ДКМТ Rescue Team-а и организовање заједничких вежби.
Прекогранични програм сарадње ИПА Мађарска-Србија од 2007. до 2013. године
Давалац подршке/Извор: Прекогранични програм сарадње ИПА Мађарска-Србија од 2007. до 2013. године
Добијени износ подршке: 364.230,41 евра

Назив пројекта: Egészségedre, Живели (Tasty DKMT)
Година: 2010–2011
Временски период реализације: 18 месеци
Циљ пројекта: Пројекат се бави гастрономијом у Еврорегији ДКМТ, организацијом фестивала, манифестација у вези са 3. тематиком: пиво, кадарка, ракија.
Свеобухватни циљ пројекта је развој туристичке конкурентности пограничне области, те њено укључивање у међународне токове туризма.
Давалац подршке/Извор: Прекогранични програм сарадње ИПА Мађарска-Србија од 2007. до 2013. године
Добијени износ подршке: 110.762,72 евра

Назив пројекта: ERNA – EuroRegional NewsAggregator
Година: 2011-2012
Временски период реализације: 18 месеци
Циљ пројекта: Главни циљ пројекта је да се становништву понуде информације које наглашавају карактер цросс-бордер, те би на тај начин циљне групе дошле до вести које су у непосредној вези с њиховом околином, без обзира на географске границе.
Путем реализације делатности пројекта – формирање вишејезичких агрегатора вести, на мађарској и румунској страни објављивање у штампаним медијима и информисање непосредних циљних група – информације из пограничне области појављују се интегрисано, обезбеђујући тренутну и лакшу доступност за заинтересоване.
Давалац подршке/Извор: Прекогранични програм сарадње Мађарска-Румунија
Добијени износ подршке: 226.483,04 евра

Назив пројекта: Путеви и доживљаји без граница у Еврорегији ДКМТ
Година: 2011-2012
Временски период реализације: 21 месец
Циљ пројекта: Главни циљ пројекта Путеви и доживљаји без граница у Еврорегији ДКМТ је формирање тематских дестинација преко две границе. У пројекту се развијају заједнички туристички пакети у вези са доминантним туристичким правцима, на основу путева вина и гастрономије и историјске тематике, те се на тај начин специфичне понуде појављују као јединство.
Давалац подршке/Извор: Прекогранични програм сарадње Мађарска-Румунија
Добијени износ подршке: 150.321,61 евра

Назив пројекта: SCULTBORD – Spreading CULTure on BORDer Regions
Година: 2010-2012
Временски период реализације: 24 месеца
Циљ пројекта: Да се допринесе формирању европске димензије образовања одраслих путем европске сарадње. Путем побољшања квалитета и доступности образовања одраслих програм доприноси да одрасли ученик постане вредан активни члан друштва, да му се шире сазнања о другим културама, да му се поправи квалитет живота и да му се поправе шансе на тржишту рада.
Културне и језичке разлике у пограничним областима коче интеграцију. У овим регијама нарочито је важно познавање језика и културе суседне територије, не само за младе, већ и за одрасле. Чланови партнерства који учествују у пројекту наглашавају важност размене искуства и начина сарадње.
Давалац подршке/Извор: Грундтвиг
Добијени износ подршке: 16.000 евра

Назив пројекта: ULYSSES
Година: 2010-2012
Временски период реализације: 22 месеца
Циљ пројекта: 6 свеобухватних, мултитематских анализа у вези са 6 регија, 7 података/чињеница за остале области. Области примењених истраживања: прекогранични полицентрични развој и однос село – град у пограничној области; доступност и могућност повезивања пограничних области са постојећим трансевропским коридорима и модерним инфраструктурама; дејство демографских промена; резултати пограничних области у погледу Стратегије 2020 Лисабон/Европа; резултати пограничних области у погледу Стратегије Гетеборг.
Давалац подршке/Извор: ЕСПОН
Добијени износ подршке: –

Назив пројекта: Musempass
Година: 2012-2013
Временски период реализације: 16 месеци
Циљ пројекта: Свеобухватни циљ пројекта је с једне стране да боље упозна историју, културу, традиције једни других тако што би препознали могућности које пружају музеји и изложбе, а даљи циљеви су како би се обезбедиле информације страним туристима о томе где се преко границе тачно налази неко узбудљиво место изложбе, на тај начин доприносећи повећању броја ноћења и повећања броја туриста који долазе са друге стране границе. Посебан циљ пројекта је да се створе услови за сарадњу у вези са мапирањем музеја и простора за изложбе, те да се након тога формира заједнички „мусеумпасс”.
Давалац подршке/Извор: Прекогранични програм сарадње ИПА Мађарска-Србија од 2007. до 2013. године
Добијени износ подршке: 214.190 евра

Назив пројекта: Elaboration of design for approval of Szeged-Röszke-Horgos-Subotica railway line and further documentation concerning Subotica-Csikéria-Bácsalmás-Baja railway line
Година: 2013-2014
Временски период реализације: 18 месеци
Циљ пројекта: Циљ пројекта је реализација даље фазе планирања железничке пруге Сегедин-Рошке-Хоргош-Суботица-Чикериа-Бачалмаш-Баја. Израда плана са дозволама за железничку линију Сегедин-Рошке-Хоргош-Суботица; Основна документација за линију Суботица-Чикериа-Бачалмаш-Баја која обухвата измене планова регулације; Студија о утицају на животну средину железничке пруге Суботица-Чикериа-Бачалмаш-Баја.
Давалац подршке/Извор: Прекогранични програм сарадње ИПА Мађарска-Србија од 2007. до 2013. године
Добијени износ подршке: 1.649.733 евра

Назив пројекта: Успостављање мађарско – српских речних граничних прелаза на Тиси – Across the Tisa
Година: 2013-2015
Временски период реализације: 26 месеци
Циљ пројекта: Свеобухватни циљ пројекта је био да се изграде и са мађарске и са српске стране инфраструктурни објекти који су неопходни за обезбеђење речног граничног прелаза и за смештај давалаца услуга. Био је веома отежан гранични прелаз на Тиси што отежава развој насеља која се налазе на обали реке и у економском и у друштвеном смислу. Развој пристаништва, као и пловила, планирани у пројекту, омогућују развој путничког и теретног саобраћа на Тиси, а самим тим и на Дунаву, на тај начин ће се покренути транспорт робе и шпедиција, односно отварају се нове перспективе за туризам.
Давалац подршке/Извор: Програм сарадње ИПА Мађарска-Србија од 2007. до 2013. године
Добијени износ подршке: 1.596.298 евра

Војвођански Металски Кластер – VMC

Пројекат ”Vojvodina Metal Cluster – VMC“ финансиран је из техничке помоћи Европске Уније, кроз Регионални друштвено-економски програм RDEPR2.

Назив пројекта: Vojvodina Metal Cluster – VMC/Војвођански Металски Кластер–VMC
Вредност пројекта: 862.006 ЕУР
Извори финансирања: 85,81 % бесповратна средства ЕУ (739.687 ЕУР), 14,19 % сопствена средства партнера (122.319 ЕУР)
Трајање пројекта: 24 мес.(март 2011.-март 2013.)

Пројектни партнери :

 1. Општина Темерин – Лидер партнер (ЛП)
 2. Покрајински секретаријат за привреду
 3. Покрајински секретаријат за међурег. сарадњу и ЛС
 4. Универзитет Нови Сад – Факултет техничких наука
 5. Friuli Innovazione Research and Technology Transfer Centre, Удине, Италија (Inovacioni centar italijanskog regiona Friuli Venezia Giulia)
 6. Општина Стара Пазова
 7. Металски кластер Срема – МЕМОС
 8. Опште удружење предузетника АДА

Пројекат подржали:

 • Министарство економије и регионалног развоја
 • Привредна комора Војводине
 • ВИП фонд (Фонд за промоцију инвестиција Војводине)
 • Регионални центар за пословну стандардизацију и сертификацију Нови Сад

Кључне активности:

 1. Подршка компанијама – повећање конкурентности извоза и запошљавања
 2. Интернационализација, ПР и маркетинг
 3. Јавно заговарање и допринос јавним политикама
 4. Успостављање VMC
 5. Развој и пропулзивност VMC