Одлука о одлагању поступања, доношења и спровођења одлука по конкурсима расписаним у периоду од 10.2.2020. године

На основу члана 16.  Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АП Војводине“ 37/2014, 54/2014-др.одлука, 37/2016, 29/2017, 24/2019) и мера утврђених Одлуком о увођењу ванредног стања („Службени гласник РС“, број 29/2020) од 15. марта 2020. год, Уредбе о мерама за време ванредног стања („Службени гласник РС“, број 31/2020) и Упутства о мерама превенције и мере заштите за Корона вирус-COVID-19, покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу доноси:

ОДЛУКУ

О ОДЛАГАЊУ ПОСТУПАЊА, ДОНОШЕЊА И СПРОВОЂЕЊА ОДЛУКА ПО КОНКУРСИМА

расписаним у периоду од 10.2.2020. године

I

Одлаже се поступање по пријавама и доношење одлука по следећим Конкурсима:

  1. Конкурс за доделу бесповратних средстава привредним друштвима за отварање нових радних места, бр: 141-401-657/2020-01 од 10.2.2020. год
  2. Конкурс за доделу бесповратних средстава привредним друштвима за куповину нове опреме, бр: 141-401-658/2020-01 од 10.2.2020. год
  3. Конкурс за доделу бесповратних средстава задругама за куповину опреме и система за прецизну пољопривреду и опреме за прерађивачке капацитете, бр: 141-401-659/2020-01 од 21.2.2020. год.
  4. Конкурс за суфинансирање израде планова развоја јединица локалне самоуправе на територији АП Војводине-други позив,  бр: 141-401-3598/2020-01 од 11.3.2020. год

Одлаже се извршење одлука о додели бесповратних средстава по следећим конкурсима:

  1. Решење о додели средстава за суфинансирање израде планова развоја јединице локалне самоуправе са територије АП Војводине, бр: 141-401-770/2020-01 за 2020. год од 9.3.2020. год
  2. Решење о додели средстава за суфинансирање пројеката локалних самоуправа стратешког значаја у области регионалног развоја, бр: 141-401-1300/2020-01 од 12.3.2020. год

II

На основу  Одлуке о увођењу ванредног стања на територији Републике Србије („Службени гласник РС“, број 29/2020) од 15. марта 2020. год, Уредбе о мерама за време ванредног стања („Службени гласник РС“, број 31/2020) и Упутства о мерама превенције и мере заштите за Корона вирус-COVID-19 као и  немогућности поступања и реализације расписаних конкурса Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу донета је одлука о одлагању поступања, доношења и спровођења одлука по конкурсима  који ће бити настављене кад се за то стекну услови.

Одлуку можете преузети ОВДЕ