Odluka o odlaganju postupanja, donošenja i sprovođenja odluka po konkursima raspisanim u periodu od 10.2.2020. godine

Na osnovu člana 16. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list AP Vojvodine“ 37/2014, 54/2014-dr.odluka, 37/2016, 29/2017, 24/2019) i mera utvrđenih Odlukom o uvođenju vanrednog stanja („Službeni glasnik RS“, broj 29/2020) od 15. marta 2020. god, Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja („Službeni glasnik RS“, broj 31/2020) i Uputstva o merama prevencije i mere zaštite za Korona virus-COVID-19, pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu donosi:

ODLUKU

O ODLAGANјU POSTUPANјA, DONOŠENјA I SPROVOĐENјA ODLUKA PO KONKURSIMA

raspisanim u periodu od 10.2.2020. godine

I

Odlaže se postupanje po prijavama i donošenje odluka po sledećim Konkursima:

  1. Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim društvima za otvaranje novih radnih mesta, br: 141-401-657/2020-01 od 10.2.2020. god
  2. Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim društvima za kupovinu nove opreme, br: 141-401-658/2020-01 od 10.2.2020. god
  3. Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava zadrugama za kupovinu opreme i sistema za preciznu polјoprivredu i opreme za prerađivačke kapacitete, br: 141-401-659/2020-01 od 21.2.2020. god.
  4. Konkurs za sufinansiranje izrade planova razvoja jedinica lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine-drugi poziv, br: 141-401-3598/2020-01 od 11.3.2020. god

Odlaže se izvršenje odluka o dodeli bespovratnih sredstava po sledećim konkursima:

  1. Rešenje o dodeli sredstava za sufinansiranje izrade planova razvoja jedinice lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine, br: 141-401-770/2020-01 za 2020. god od 9.3.2020. god
  2. Rešenje o dodeli sredstava za sufinansiranje projekata lokalnih samouprava strateškog značaja u oblasti regionalnog razvoja, br: 141-401-1300/2020-01 od 12.3.2020. god

II

Na osnovu Odluke o uvođenju vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 29/2020) od 15. marta 2020. god, Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja („Službeni glasnik RS“, broj 31/2020) i Uputstva o merama prevencije i mere zaštite za Korona virus-COVID-19 kao i nemogućnosti postupanja i realizacije raspisanih konkursa Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu doneta je odluka o odlaganju postupanja, donošenja i sprovođenja odluka po konkursima koji će biti nastavlјene kad se za to steknu uslovi.

Odluku možete preuzeti OVDE