Решење о поништају Конкурса расписаних у току 2020. год

На основу члана 16. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АП Војводине“ 37/2014, 54/2014-др.одлука, 37/2016, 29/2017, 24/2019), на основу члана 11. Покрајинскe скупштинскe одлукe о буџету АП Војводине за 2020. год („Сл. лист АП Војводине“, број: 54/2019,12/2020, 19/2020, 22/2020 и 25/2020-ребаланс), као и Упутства о мерама превенције и мере заштите за Корона вирус-COVID-19, покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу доноси:

 

РЕШЕЊЕ
о поништају Конкурса расписаних у току 2020. год

 

Поништавају се следећи конкурси:

  1. Конкурс за доделу бесповратних средстава привредним друштвима за отварање нових радних места, бр: 141-401-657/2020-01 од 10.2.2020. год
  2. Конкурс за доделу бесповратних средстава привредним друштвима за куповину нове опреме, бр: 141-401-658/2020-01 од 10.2.2020. год
  3. Конкурс за доделу бесповратних средстава задругама за куповину опреме и система за прецизну пољопривреду и опреме за прерађивачке капацитете, бр: 141-401-659/2020-01 од 21.2.2020. год.
  4. Конкурс за суфинансирање израде планова развоја јединица локалне самоуправе на територији АП Војводине-други позив, бр: 141-401-3598/2020-01 од 11.3.2020. год

 

Поништава се решење о додели бесповратних средстава и то:

  1. Решење о додели средстава за суфинансирање израде планова развоја јединице локалне самоуправе са територије АП Војводине, бр: 141-401-770/2020-01 за 2020. год од 9.3.2020. год

Образложење:

На основу Одлуке о увођењу ванредног стања на територији Републике Србије („Службени гласник РС“, број 29/2020) од 15. марта 2020. год, Уредбе о мерама за време ванредног стања („Службени гласник РС“, број 31/2020) и Упутства о мерама превенције и мере заштите за Корона вирус-COVID-19, Пoкрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу је на основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету за 2020. год („Сл. лист АП Војводине“, број: 54/2019, 12/2020, 19/2020, 22/2020 и 25/2020-ребаланс) део средстава намењених за реализацију горе наведених програма и конкурса преусмерио као помоћ јединицама локалних самоуправа погођених пандемијом вируса Ковид-19. Сва пристигла документација као и допуне биће у најкраћем року враћена подносиоцима пријава.

Одлуку можете преузети ОВДЕ