Rešenje o poništaju Konkursa raspisanih u toku 2020. god

Na osnovu člana 16. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list AP Vojvodine“ 37/2014, 54/2014-dr.odluka, 37/2016, 29/2017, 24/2019), na osnovu člana 11. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2020. god („Sl. list AP Vojvodine“, broj: 54/2019,12/2020, 19/2020, 22/2020 i 25/2020-rebalans), kao i Uputstva o merama prevencije i mere zaštite za Korona virus-COVID-19, pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu donosi:

 

REŠENJE
o poništaju Konkursa raspisanih u toku 2020. god

 

Poništavaju se sledeći konkursi:

  1. Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim društvima za otvaranje novih radnih mesta, br: 141-401-657/2020-01 od 10.2.2020. god
  2. Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim društvima za kupovinu nove opreme, br: 141-401-658/2020-01 od 10.2.2020. god
  3. Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava zadrugama za kupovinu opreme i sistema za preciznu poljoprivredu i opreme za prerađivačke kapacitete, br: 141-401-659/2020-01 od 21.2.2020. god.
  4. Konkurs za sufinansiranje izrade planova razvoja jedinica lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine-drugi poziv, br: 141-401-3598/2020-01 od 11.3.2020. god

 

Poništava se rešenje o dodeli bespovratnih sredstava i to:

  1. Rešenje o dodeli sredstava za sufinansiranje izrade planova razvoja jedinice lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine, br: 141-401-770/2020-01 za 2020. god od 9.3.2020. god

 

Obrazloženje:

Na osnovu Odluke o uvođenju vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 29/2020) od 15. marta 2020. god, Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja („Službeni glasnik RS“, broj 31/2020) i Uputstva o merama prevencije i mere zaštite za Korona virus-COVID-19, Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu je na osnovu Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu za 2020. god („Sl. list AP Vojvodine“, broj: 54/2019, 12/2020, 19/2020, 22/2020 i 25/2020-rebalans) deo sredstava namenjenih za realizaciju gore navedenih programa i konkursa preusmerio kao pomoć jedinicama lokalnih samouprava pogođenih pandemijom virusa Kovid-19. Sva pristigla dokumentacija kao i dopune biće u najkraćem roku vraćena podnosiocima prijava.

Odluku možete preuzeti OVDE