Конкурси

Конкурс за подстицање иновативног приступа у промовисању повољног пословног окружења

На основу члана 36. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 40/2012-пречишћен текст) и члана 21.,  члана 22. став 4. и члана 25. Покрајинске скупштинске  одлуке о буџету АП Војводине ...
...>>

Одобрена средства за суфинансирање трошкова учешћа ЈЛС на сајму INVESTEXPO 2013

22. октобар 2013. – На основу члана 21. и 23. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 40/2012 –пречишћени текст) и тачке 9. Конкурса за доделу средстава за суфинансирање трошкова учешћа јединица ...
...>>

Решење о додели финансијских средстава за јачање улоге цивилног друштва у припреми, споровођењу и праћењу ефикасних јавних политика и услуга на локалном и регионалном нивоу

На основу члана 21. и 23. Покрајинске скупштинске Одлуке о покрајинској управи (СЛ. лист АПВ“, број 40/2012- пречишћен текст) и тачке 7. Јавног конкурса за јачање улоге цивилног друштва у припреми, спровођењу и праћењу ефикасних ...
...>>

Конкурс за суфинансирање учешћа локалних самоуправа на сајму INVESTEXPO

На основу члана 36. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. Лист АПВ“, број:40/2012-пречишћени текст) и члана 21. став 4,  и 24.  Покрајинске скупштинске   одлуке о буџету АП Војводине за 2013. годину („Сл ...
...>>

Расписан конкурс за пријем радника на одређено време

На основу члана 9. Закона о радним односима у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98 – др. закон, 49/99 – др. закон, 34/01 – др. закон, 39/02, 49/05 – одлука УСРС, 79/05 ...
...>>

Расписан кокурс за стипендије за стране уметнике у Штајерској

RONDO-STUDIOS – ARTIST IN RESIDENCE 2014 СТИПЕНДИЈЕ ПОКРАЈИНЕ ШТАЈЕРСКЕ У име Владе покрајине Штајерске, министар за културу dr Kristijan Buhman (Christian Buchmann) расписао је стипендију за младе уметнике, кустосе и теоретичаре на свим пољима савремене ...
...>>

Решење о додели средстава јединицама локалних самоуправа у АП Војводини

На основу члана 21. и 23. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 40/2012) и одељка ИВ.  тачка 7. Конкурса за суфинансирање унапређења институционалних и управљачких капацитета у јединицама локалних самоуправа у ...
...>>

Јавни конкурс за доделу субвенције за рефундацију трошкова улагања у материјалну имовину у 2013. години

На основу члана 56. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи (Сл. лист АПВ 40/2012-пречишћен текст) и члана 8, 21, 24, 25. и 26. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2013. годину (Сл. лист ...
...>>