Конкурси

Решење о додели средстава за јачање улоге цивилног друштва у припреми и спровођењу јавних политика

На основу члана 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 37/2014)  и тачке 11. Конкурса за јачање улоге цивилног друштва у припреми и спровођењу јавних политика, Покрајински секретар за међурегионалну сарадњу ...
...>>

Измена конкурса за јачање улоге цивилног друштва у припреми и спровођењу јавних политика

На основу члана 38. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 37/2014) и члана 21 и  22. став 4. и члана 25. Покрајинске скупштинске  одлуке о буџету АП Војводине за ...
...>>

Конкурс за представљање реализованих пројеката ЛС финансираних од стране ЕУ у периоду 2007.-2013.

На основу члана 38. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 37/2014) и члана 21.,  члана 22. став 4. и члана 25. Покрајинске скупштинске  одлуке о буџету АП Војводине за ...
...>>

Конкурс за јачање улоге цивилног друштва у припреми и спровођењу јавних политика

На основу члана 38. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 37/2014) и члана 21.,  члана 22. став 4. и члана 25. Покрајинске скупштинске  одлуке о буџету АП Војводине за ...
...>>

Решење о додели средстава за суфинансирање пројеката у области ефикасних локалних и регионалних јавних политика

На основу члана 21. и 36. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл.лист АПВ“, 40/2012-пречишћени текст) и одељка III. тачка 10. Конкурса за унапређење израде и спровођења ефикасних локалних и регионалних јавних политика, покрајински секретар ...
...>>

За локалне самоуправе у Војводини 47 милиона динара

Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу суфинансирао је пројекте 28 локалних самоуправа у Војводини, на основу Конкурса о суфинансирању унапређења институционалних и управљачких капацитета у јединицама локалних самоуправа у Војводини у укупном износу ...
...>>

Конкурс за унапређење ефикасних јавних политика

На основу члана 36. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 40/2012-пречишћен текст) и члана 21.,  члана 22. став 4. и члана 25. Покрајинске скупштинске  одлуке о буџету АП Војводине ...
...>>

Конкурс за суфинансирање унапређења институционалних и управљачких капацитета у ЈЛС

На основу члана 36. став 2.Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 40/2012-пречишћен текст) и члана 21. члана 22. став 4. и члана 25. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за ...
...>>

Стипендија за боравак студената у Берлину

Немачки Бундестаг у сарадњи са три универзитета у Берлину нуди стипендије високо-квалификованим и политички заинтересованим младим особама из земаља источне и југоисточне Европе. Младим људима из Србије пружа се могућност да у току петомесечног боравка ...
...>>

Додељења средства НАЛЕД-у за пројекат

Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу доделио је средства Националној алијанси за локални економски развој (НАЛЕД) за пројекат „Повољно пословно окружење као покретач развоја Војводине“ у оквиру Конкурса за подстицање иновативног приступа у ...
...>>