Percepcija građana Vojvodine o aktuelnim problemima, stavovi o EU i teme vezane za rodnu ravnopravnost

 

Ninamedia Research je u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu sprovela istraživanja na temu „Percepcija građana Vojvodine o aktuelnim problemima, stavovi o EU i teme vezane za rodnu ravnopravnost “.

Istraživanje je sprovedeno na populaciji punoletnih građana Vojvodine u periodu 10.11 – 23.11.2018. godine.

Sprovedeno je terensko kvantitativno istraživanje sa regionalnom pokrivenošću o informisanosti građana AP Vojvodine o evropskim procesima, kao i poverenju koje daju različitim nivoima vlasti (nacionalna, regionalna, lokalna vlast) na slučajnom reprezentativnom uzorku od 500 ispitanika uzrasta od 18 do 80 godina metodom „lice u lice“ u domaćinstvima ispitanika, putem upitnika.

Rezultate istraživanja možete pogledati ovde a prezentaciju o sprovedenom istraživanju ovde.

 

Publikacija „Značaj i uloga kancelarije za LER u procesu privlačenja investicija u Vojvodini“

Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) je u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu sprovela istraživanja na temu „Značaj i uloga kancelarije za LER u procesu privlačenja investicija u Vojvodini“, a rezultati su predstavlјeni na okruglom stolu u Pančevu, u aprilu ove godine.

NALED je predstavio rezultate istraživanja o kapacitetima vojvođanskih opština za upravlјanje aktivnostima lokalnog ekonomskog razvoja u brošuri koja je rezultat ovog projekta, što će Pokrajinskoj vladi poslužiti kao osnov za planiranje novih mera u cilјu jačanja jedinica za lokalni ekonomski razvoj.

Zaklјučak ovog istraživanja je da su vojvođanske opštine privukle u poslednjih deset godina u proseku 4,5 direktne strane investicije, a najuspešnije su bile lokalne samouprave koje su formirale i razvijale kancelarije za lokalni ekonomski razvoj (KLER), kao posebna odelјenja za podršku postojećoj privredi i animiranje investitora.

Postojanje KLER u okviru lokalne administracije uslov je za sticanje NALED-ovog certifikata, kao i za ispunjavanje „Vojvođanskog standarda“ koji je uvela Pokrajinska vlada i uz postojanje KLER podrazumeva usvajanje dugoročne strategije razvoja opštine i uvođenje „Sistema 48“.

Brošuru možete pogledati ovde.

 

Publikacija „Bilans uspeha Vojvodine-EU u periodu 2007-2013“

 

Centar za lokalnu demokratiju ALDA iz Subotice predstavio je publikaciju o rezultatima istraživanja „Bilans uspeha Vojvodine-EU u periodu 2007-2013“, koja je rezultat projekta koji je Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu sufinansirao po Konkursu za doprinos razumevanju procesa evropskih integracija.

Publikacija ima za cilј upoznavanje zainteresovanih strana, prvenstveno lokalnih samouprava, o mogućnostima unapređenja uslova za realizaciju projekata iz EU fondova u lokalnim samoupravama u narednom programskom periodu Evropske unije. Publikacija je objavlјena na engleskom i srpskom jeziku.

Publikaciju možete pogledati klikom na link

 

Standardom do evropskih fondova

 

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, u saradnji sa Fondom „Evropski poslovi“, objavio je publikaciju „Standardom do evropskih fondova“, kako bi se utvrdilo šta jedinicama lokalne samouprave nedostaje u procesu privlačenja finansijskih sredstava koja bi obezbedila njihov brži ekonomski razvoj.

Cilј publikacije jeste da pripremi gradove i opštine, kao i pokrajinske institucije, za novu fazu regionalnog razvoja i pobolјšanje uslova za apsorpciju IPA sredstava u narednom periodu pridruživanja. U realizaciji i izradi vodiča „Standardom do evropskih fondova“ učestvovale su i Regionalna razvojna agencija Bačka, Regionalna razvojna agencija Srem, Regionalna razvojna agencija Banat, kao i Agencija za ravnomerni regionalni razvoj Vojvodine.

Preuzmite vodič “Standardom do evropskih fondova”

 

Strategija Evropa 2020

 

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu objavio je publikaciju „Strategija Evropa 2020“ koja predstavlјa priručnik za lokalne i regionalne vlasti u vezi glavne strategije Evropske unije za povratak evropske ekonomije na put razvoja.

Cilј publikacije je da predstavnici lokalnih i regionalnih vlasti dobiju sve informacije na jednom mestu o Strategiji Evropa 2020 i ciklusu njene politike, kao i informacije gde mogu pronaći osnovne dokumente, informisati se o politici Evropske unije i finansijskim sredstvima za jačanje pametnog, održivog i inkluzivnog rasta, primerima lokalnih i regionalnih politika u okviru tri scenarija strategije, kako razmenjivati znanje putem teritorijalnih mreža, i promovisati lokalne i regionalne projekte u oblastima obuhvaćenim Strategijom Evropa 2020, kako obaveštavati građane o tome kako Strategija Evropa 2020 može doprineti pobolјšanju života građana.

Evropska unija želi da ostvari pametnu, održivu i inkluzivnu ekonomiju. Ova tri prioriteta koji se međusobno dopunjuju, trebalo bi da pomognu Evropskoj uniji i državama članicama da ostvare visok nivo zapošlјavanja, produktivnosti i socijalne kohezije.

S tim u vezi, Evropska unija postavila je pet ambicioznih cilјeva, u oblasti zapošlјavanja, inovacije, obrazovanja, socijalne inkluzije i klimatskih promena/energije, koje bi trebalo ostvariti do 2020. godine. Svaka država članica usvojila je sopstvene nacionalne cilјeve u tim oblastima. Ovu strategiju podržavaju konkretne aktivnosti na nivou Evropske unije i na svim nivoima vlasti.

Publikaciju možete pogledati ovde.