Kabinet pokrajinskog sekretara za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu

Pokrajinski sekretar, Aleksandar Sofić je član Pokrajinske vlade zadužen za rukovođenje Pokrajinskim sekretarijatom za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu. Pokrajinski sekretar ima zamenika, podsekretara i tri pomoćnika.

Aleksandar Sofić
Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
aleksandar.sofic@vojvodina.gov.rs
+381 (0)21 487 4586
faks: 021 456 060
Biografija

Radivoj Paroški
Zamenik pokrajinskog sekretara
radivoj.paroski@vojvodina.gov.rs
+381 (0)21 487 4894
Biografija

Darko Čuturić
Podsekretar pokrajinskog sekretarijata
darko.cuturic@vojvodina.gov.rs
+381 (0)21 487 4545
Biografija

Vidosava Enderić
Pomoćnik pokrajinskog sekretara
vidosava.enderic@vojvodina.gov.rs
+381 (0)21 487 4207
Biografija

Ognjen Karanović
Pomoćnik pokrajinskog sekretara
ognjen.karanovic@vojvodina.gov.rs
+381 (0)21 487 4581
Biografija


Nedeljko Kovačević
Pomoćnik pokrajinskog sekretara
nedeljko.kovacevic@vojvodina.gov.rs

Biografija