Aleksandar Sofić – Provincial Secretary
aleksandar.sofic@vojvodina.gov.rs
Phone: +381 (0)21 487 4586
Fax: +381 (0)21 456 060

Radivoj Paroški,Deputy Secretary
radivoj.paroski@vojvodina.gov.rs
Phone: +381 (0)21 487 4894
Fax:+381 (0)21 456 952

Darko Čuturić, Undersecretary
darko.cuturic@vojvodina.gov.rs
Phone: +381 (0)21 487 45 45

Vidosava Enderić, Assistant Provincial Secretary
vidosava.enderic@vojvodina.gov.rs
Phone: +381 (0)21 487 4207

Ognjen Karanović, Assistant Provincial Secretary
ognjen.karanovic@vojvodina.gov.rs
Phone: +381 (0)21 487 4581


Nedeljko Kovačević, Assistant Provincial Secretary
nedeljko.kovacevic@vojvodina.gov.rs