Dodeljeni sertifikati polaznicima programa „Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove“

Podsekretar u Pokrajinskom sekretarijatu za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Nebojša Vojnović rekao je danas na dodeli sertifikata poloznicima Specijalističkog programa „Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove“, koja je održana u Rektoratu Univerziteta u Novom Sadu, da Pokrajinska vlada i nadležni sekretarijat podržavaju svaki vid edukacije i usavršavanja, a iskustvo je pokazalo da u ovoj oblasti imamo manjak edukovanih karova.

– Omogućili smo polaznicima, da prođu obuku koja će ih uputiti na koji način da sagledaju politike Evropske unije. Kao pokrajinski sekretarijat, podržali smo ovaj projekat, jer želimo da u narednim godinama imamo obrazovane kadrove koji su prošli ovakvu obuku, razumeju evropske procese i osposobljeni su da privuku sredstva iz evropskih fondova – istakao je podsekretar Vojnović.

Po njegovim rečima dobro je što imamo kadrove koji žele da ulažu u sebe i svoje obrazovanje i koji su spremni da ulažu u društvo čiji su članovi.

– Vi ste generacija ljudi koji Srbiju treba da približe savremenim tokovima i treba da tražite i pronalazite odgovore na pitanja koja nosi upravljanje projektnim ciklusom, kao što su izgradnja kapaciteta, umrežavanje i razvojni programi Evropske unije – naglasio je podsekretar Vojnović i dodao da su polaznici ovog specijalističkog programa uspešno usvojili relevantna znanja i veštine koji će im omogućiti da aktivno učestvuju u procesima evropskih integracija, a posebno kroz proces aktivnog upravljanja evropskim fondovima, sa ciljem regionalnog razvoja Vojvodine.

Direktorka Fonda “Evropski poslovi” Vidosava Enderić je ovom prilikom rekla da je ovo drugi ciklus obuke koji je organizovao Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine u saradnji sa Univerzitetom u Novom Sadu, uz podršku Pokrajinske vlade, a polaznici ovog programa su zaposleni u lokalnim samoupravama, pokrajinskoj administraciji, razvojnim agencijama i drugim insistucijama.

– Drugi ciklus obuke je završilo 30 polaznika koji su osposobljeni da primene stečena znanja i podignu kapacitet u apsorpciji evropskih sredstava u svojim sredinama – rekla je direktorka Enderić.

Svečanoj dodeli sertifikata prisustvovali su i prorektorka za međunarodnu saradnju prof. dr Sanja Stojanović, kao i koordinator Programa prof. dr Saša Bošnjak. Ovaj Specijalistički program, koji je trajao od 8. aprila ove godine, obuhvatio ukupno 195 nastavnih časova organizovanih kroz 6 radnih modula.