Author
Aleksandra Korpaš

Јачање институционалне подршке равномерном регионалном и локалном економском развоју Војводине

Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Огњен Бјелић, рекао је да је након преузимања дужности покрајинског секретара, кроз ситуациону [...]

Огњен Бјелић новоизабрани покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

Скупштина Аутономне покрајине Војводине изабрала је 20. јуна 2016. године на трећој седници, нову Покрајинску владу. Скупштина Аутономне покрајине Војводине, донела је и [...]