Почео 4. циклус програма „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“

Помоћник покрајинског секретара за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Небојша Дракулћ, поздравио је данас полазнике четврте генерације специјалистичког програма „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“, који у сарадњи са Универзитетом Едуконс из Сремске Каменице спроводи Фонд „Европски послови“ АП Војводине.

Помоћник покрајинског секретара за регионални разој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Небојша Дракулић истакао је чињеницу да постоји континуирана потреба за активнијим укључењем регионалних и локалних тела у дешавања у вези са Европском унијом.

Како је Дракулић рекао, да би се подстицао демократски легитимитет, у процесу прикључења Србије Европској унији, Војводини ће као аутономној покрајини, бити делегирано више права али и обавеза.

„Стога, је од круцијалне важности да имамо високо образоване запослене који ће имати потребно знање о Европској унији и фондовима за финансирање прекограничних пројеката који за циљ имају да побољшају свакодневни живот наших грађана,“ поручио је Дракулиић.

Циљ програма је упознавање са политикама Европске уније и припрема полазника за креирање и имплементацију европских пројеката што је подржано великим бројем предмета и интензивном разменом знања са предавачима, као и интеракцијом између полазника током реализације заједничких радних задатака.

Програм пружа детаљне информације о широком спектру расположивих ЕУ фондова и програма којима се финансирају пројекти у различитим областима (заштита животне средине, привреда, образовање, култура и др.), припреми успешних пројеката, управљању одобреним пројектима и контроли трошења ЕУ средстава.

Предавачи на програму су стручњаци који поседују велико теоријско и практично искуство у управљању ЕУ фондовима и програмима. Четрврта генерација полазника похађаће часове у трајању од месец дана а комплететан програм финансиран је средствима Аутономне покрајине Војводине.

Представљању програма присуствовала је директорка Фонда „Европски послови“ Видосава Ендерић и ректор Универзитета Едуконс др Александар Андрејевић.