Počeo 4. ciklus programa „Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove“

Pomoćnik pokrajinskog sekretara za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Nebojša Drakulć, pozdravio je danas polaznike četvrte generacije specijalističkog programa „Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove“, koji u saradnji sa Univerzitetom Edukons iz Sremske Kamenice sprovodi Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine.

Pomoćnik pokrajinskog sekretara za regionalni razoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Nebojša Drakulić istakao je činjenicu da postoji kontinuirana potreba za aktivnijim uključenjem regionalnih i lokalnih tela u dešavanja u vezi sa Evropskom unijom.

Kako je Drakulić rekao, da bi se podsticao demokratski legitimitet, u procesu priključenja Srbije Evropskoj uniji, Vojvodini će kao autonomnoj pokrajini, biti delegirano više prava ali i obaveza.

„Stoga, je od krucijalne važnosti da imamo visoko obrazovane zaposlene koji će imati potrebno znanje o Evropskoj uniji i fondovima za finansiranje prekograničnih projekata koji za cilj imaju da poboljšaju svakodnevni život naših građana,“ poručio je Drakuliić.

Cilj programa je upoznavanje sa politikama Evropske unije i priprema polaznika za kreiranje i implementaciju evropskih projekata što je podržano velikim brojem predmeta i intenzivnom razmenom znanja sa predavačima, kao i interakcijom između polaznika tokom realizacije zajedničkih radnih zadataka.

Program pruža detaljne informacije o širokom spektru raspoloživih EU fondova i programa kojima se finansiraju projekti u različitim oblastima (zaštita životne sredine, privreda, obrazovanje, kultura i dr.), pripremi uspešnih projekata, upravljanju odobrenim projektima i kontroli trošenja EU sredstava.

Predavači na programu su stručnjaci koji poseduju veliko teorijsko i praktično iskustvo u upravljanju EU fondovima i programima. Četrvrta generacija polaznika pohađaće časove u trajanju od mesec dana a kompletetan program finansiran je sredstvima Autonomne pokrajine Vojvodine.

Predstavljanju programa prisustvovala je direktorka Fonda „Evropski poslovi“ Vidosava Enderić i rektor Univerziteta Edukons dr Aleksandar Andrejević.