Посета Јована Подрашчанина Пословном потпорном центру Крањ и Опшини Крањ

Вршилац дужности помоћника покрајинског секретара Јован Подрашчанин учествовао је у студијској посети Пословном потпорном центру Крањ и Општини Крањ од 13. до 16.03.2018. године. Студијска посета рализована је у оквиру пројектних активности на пројекту „Унапређење радних капацитета Агенције за развој општине Темерин кроз стручну сарадњу са Пословно потпорним центром Крањ, Регионалном развојном агенцијом Горењска“ који реализује Агенција за развој општине Темерин. Пројекат је подржан од стране Покрајинског секретаријата за регонални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, а циљ пројекта је успостављање интегрисаних политика, системске и непрекидне процене напредка одрживог и уравнотеженог развоја заједнице, а у односу на планиране исходе за унапређење међусекторске сарадње кроз подизање нивоа компетенција запослених у Агенцији за развој општине Темерин.

Током посете размењена су стечена искуства у вези са имплементацијом пројеката финансираних средствима из ЕУ фондова. Учесници студијске посете упознати су са локалним политикама и реализованим актовностима на локалном економском развоју у региону Горењска у области запошљавања младих, развоја предузетништва, микро, малих и средњих предузећа, усвајања иновативних пословних модела, искоришћавања потенцијала социјалног предузетништва, смањења емисије CO₂, побољшања енергетске ефикасности, имплементације акционих планова.

Током посете Подрашчанин је уз посредство представника Агенције за развој општине Темерин остварио значајне контакте са представницима Регионалне развојне агенције Горењска. Предложена је сарадња Фонда „Европски послови“ АПВ са Регионалном развојном агенцијом Горењска, а која је започета кроз дефинисање агенде студијског путовања полазника специјалистичког програма „Управљање развојем кроз ЕУ Фондове“ за 2018. годину, у организацији Фонда „Европски послови“ АПВ. Осим тога,  планирана је и сарадња представника Фонда „Европски послови“ АПВ и представника Регионалне развојне агенције Горењска у области реализације пројеката финансираих из транснационалних програма Европске Уније. Изнесена је и могућност сарадње Регионалне развојне агенције Горењска са Развојном агенцијом Војводине у контексту размене знања и искуства у области кластеризације, односно повезивања сродних привредних друштава и њиховог заједничког наступа на иностраним тржиштима, као и у другим областима. У том правцу биће усмерена комуникација ове две институције у будућем периоду.