„Žene u fokusu” – Tatjana Vizi

Dan rodne ravnopravnosti, koji se u Republici Srbiji, u saradnji s mrežom „Život bez nasilja”, obeležava 11. juna, ove godine obeležiće se temom „Žene u fokusu” budući da rodna ravnopravnost – kao jedna od osnovnih vrednosti demokratske države – predstvalja preduslov za napredak celokupnog društva.

Shodno tome, Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, povodom obeležavanja ovog važnog datuma, u fokus izdvaja koleginicu Tatjanu Vizi – zaposlenu u kabinetu resornog sekretara.

Tatjana Vizi je viši referent za meterijalno-finansijske poslove u Pokrajinskom sekretarijatu za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu tokom poslednjih sedamnaest godina – ostvaruje kontakte unutar uže unutrašnje jedinice, a povremeno i s drugim užim unutrašnjim jedinicama u organu, ukoliko je potrebno da se prikupe ili razmene informacije. Takođe, ona obavlja tehničke i druge administrativne i kancelarijske poslove, kao i brojne druge zadatke po nalogu pokrajinskog sekretara, podsekretara i načelnika odeljenja.

Izdvajajući Tatjanu Vizi, Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu ovoga puta želi da skrene pažnju na snažne žene iz senke, koje godinama svoj posao obavljaju revnosno, pedantno i profesionalno, čineći jedan od važnih stubova kolektiva.

Tatjana je supruga i majka, vredan član društva i u proteklih godinu dana pružala je svoj maksimum, te amortizujući sve izazovne situacije, uvek je bila podrška svakom pojedincu u kolektivu. Verujemo da su ove osobine rezultat dugogodišnjeg negovanja radne etike te velike discipline, doslednosti i odgovornosti, ali pre svega ljubavi prema svom pozivu.

Ovom prilkom, želimo da zahvalimo koleginici Tatjani Vizi na njenom doprinosu kolektivu i iskreno se nadamo da će svojim entuzijazmom, predanim radom i doslednošću nastaviti da inspiriše druge pojedince.