Uspešno završen 4. ciklus programa „Upravljanje regionalnim razvojem kroz fondove EU“

Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Ognjen Bjelić uručio je danas diplome polaznicima četvrte generacije  specijalističkog programa „Upravljanje regionalnim razvojem kroz fondove EU“ koji u saradnji sa Univerzitetom Edukons organizuje Fond „Evropski poslovi“.

Čestitajući studentima na uspešno završenom programu, Bjelić je istakao da je edukacija u ovoj oblasti od izuzetnog značaja s obzirom na to da kroz proces evropskih integracija prolazimo kroz promene koje će kako je naveo, prebaciti težište na razvojnu politiku.

„Jačanje strukovnog kadra posebno je važno u uslovima kada su strateški pravci razvoja naše države okrenuti prema jačanju ukupnog ambijenta za privlačenje privrednih subjekata sa dobrim projektima, koji jačaju naše ekonomske performanse, a pre svega, kapacitet za kreiranje novih radnih mesta i novih tržišta“ , pručio je Bjelić dodajući  da je gotovo nemoguće govoriti o regionalnom razvoju, a pri tome, nemati edukovane ljude koji poseduju stručno znanje iz te oblasti.

Cilj programa je upoznavanje sa politikama Evropske unije i priprema polaznika za kreiranje i implementaciju evropskih projekata što je podržano velikim brojem predmeta i intenzivnom razmenom znanja sa predavačima, kao i interakcijom između polaznika tokom realizacije zajedničkih radnih zadataka.

Program pruža detaljne informacije o širokom spektru raspoloživih EU fondova i programa kojima se finansiraju projekti u različitim oblastima (zaštita životne sredine, privreda, obrazovanje, kultura i dr.), pripremi uspešnih projekata, upravljanju odobrenim projektima i kontroli trošenja EU sredstava.

Projekat je finansiran sredstvima AP Vojvodine, a učešće je uzelo 52 polaznika iz pokrajinskih sekretarijata i institucija, lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva.

Dodeli diploma prisustvovali su i direktorka Fonda „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine, Vidosava Enderić i rektor Univerziteta Edukons dr Aleksandar Andrejević.