Aleksandar Prekodravac, samostalni savetnik
aleksandar.prekodravac@vojvodina.gov.rs
+381(0)21 487 4542
Faks: +381 (0)21 456 274