Za sufinansiranje projekata lokalnih samouprava strateškog značaja 13,5 miliona dinara

Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Ognjen Bjelić, uručio je danas ugovore predstavnicima 14 gradova i opština koje su ostvarile pravo na bespovratna sredstva putem konkursa za sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava strateškog značaja u oblasti regionalnog razvoja.

Sredstva u vrednosti od oko 13,5 miliona dinara usmerena su sa ciljem podsticanja regionalne razvojne politike, koordinacije svih nivoa vlasti, kao i jačanja institucionalnog okvira za sprovođenje regionalne politike.

„Ovim konkursima insistiraćemo na projektima koji mogu da se finansiraju sredstvima iz pokrajinskog budzeta, republičkih fondova, ali i na projektima koji će se finansirati iz EU fondova“, rekao je Bjelić i poručio da će se u narednom periodu iznos sredstava iz različitih međunarodnih fondova povećavati, te najavio raspisivanje novih konkursa planiranih za narednu godinu.

Pokrajinski sekretar naglasio je da su današnjim potpisivanjem sredstva usmerena u sedam nerazvijenih opština, u četiri opštine koje pripadaju 1. kategoriji i tri opštine iz 2. kategorije razvijenosti.

Kako je Bjelić naveo, pokrajinski sekretarijat, prilikom sufinansiranja projekata, rukovodiće se principom regionalnog razvoja – ravnomerene raspodele sredstva, te će podrška biti usmerena nerazvijnim opštinama u meri koja ne ugrožava razvijene, kao i da će se uložiti napor u animiranje opština koje pripadaju 4. kategoriji razvijenosti.