Vojvodina može da pomogne Južnoafričkoj Republici u oblasti poljoprivrede

Podsekretar u Pokrajinskom sekretarijatu za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Nebojša Vojnović, i pomoćnik Nebojša Drakulić primili su danas u Pokrajinskoj vladi delegaciju iz Južnoafričke Republike, koju je predvodio zamenik vicekancelara profesor Ričard Bernard.

Na sastanaku je bilo reči o saradnji između AP Vojvodine i Južnoafričke Republike, koja je već uspostavljena, i mogućnostima za proširenje i unapređenje saradnje, a sastanku su prisustvovali i predstavnici Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, predstavnici Klastera BIPOM i agencije Alma Mons.

Kako je ovom prilikom rekao pomoćnik Nebojša Drakulić, saradnja Vojvodine sa Južnoafričkom Republikom daje rezultate, a postoje mogućnosti za njeno unapređenje.

– Potpisani sporazumi o saradnji čine okosnicu za sve važne projekte. Saradnja se bazira na osnovu potpisanog sporazuma Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu i Univerziteta Mpumalanga u Južnoafričkoj Republici, koji podrazumeva razmenu profesora i studenata, kao i zajedničkih naučnih projekata. Ono u čemu Vojvodina može da pomogne, je oblast poljoprivrede, po čemu je i poznata u Evropi i svetu. Mi smo otvoreni za saradnju u oblasti tranfera tehnologije i znanja, a sigurni smo da samo takav način saradnje može da da dobre rezultate i naš zadatak je da tu saradnju unapredimo – istakao je pomoćnik Drakulić.

Pomoćnik Drakulić je napomenuo da je saradnja usmerena na lidere u oblasti poljoprivrede u Vojvodini, a to su Poljoprivredni fakultet i Institut za ratarstvo i povrtarstvo. On je ovom prilikom pozvao predstavnike iz Južnoafričke Republike da sledeće godine posete Poljoprivredni sajam u Novom Sadu, najveću manifestaciju te vrste u regionu, gde se mali poljoprivrednici i farmeri iz Južnoafričke Republike mogu upoznati sa najnovijim dostignućima u oblasti agrara, zaštite bilja, semena i poljoprivredne mehanizacije.

Podsekretar Nebojša Vojnović je izrazio uverenje da će se saradnja između dve regije nastaviti, jer iako se rad sekretarijata bazira na saradnji sa regionima u okruženju i Evropi, uvek postoji mogućnost i želja za saradnjom i sa regionima koji su udaljeniji, a imaju sličnosti sa našom pokrajinom.

Zamenik vicekancelara profesor Ričard Bernard je zahvalio na prijemu i pomoći resornog sekretarijata, i izrazio nadu da će se saradnja između Vojvodine i Južnoafričke Republike unaprediti, a najviše u oblasti savetovanja u vezi procedura posle žetve, jer je fascinantan podatak da se u Vojvodini 94 odsto onoga što se proizvede i iskoristi, što u Južnoj Africi nije slučaj.

– Nama je potrebna i saradnja koja će pomoći razvoju malih poljoprivrednih farmi, kao i tranfer znanja i razmene stručnjaka, koji bi na fakultetu u Mpumalanga uspostavili nove programe, kao i saradnja u razvoju informacionih tehnologija koji se koriste u poljoprivredi. Takođe zainteresovani smo za tehnologije nakon žetve i dostizanje optimalne upotrebe svih ovih proizvoda i poljoprivredne mehanizacije u uzgoju povrća i kukuruza – naglasio je profesor Bernard.

Kako je rečeno na sastanku do sada je urađeno ogledno polje na plantaži u Limpomu, i očekuje se da od oktobra, taj pilot projekat zaživi. Postoji još i inicijativa za bratimljene opština Tulamela i Ada, kao i izvoz malih poljoprivrednih mašina i motokultivatora.

Predsednik SAZAM grupe, Sifo Mhlongo koji je jedan od vodećih partnera u projektu „Afrika BIPOM SAZM Agroindustrijski inkubator“ je rekao da jedan od ciljeva poseta da se podstaknu lokalni farmeri da bolje iskoriste zemlju i da se pronađu načini i prenesu iskustva u obradi zemljišta i procedurama posle žetve.