Kompetencije decembar 2022. godina

 

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta – decembar 2022. godine

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta – april 2022. godine

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta – decembar 2020. godine

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta – januar 2019. godine

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta – februar 2018. godine

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta – avgust 2017. godine

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta – novembar 2016. godine

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta – jul 2016. godine

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta – maj 2016. godine

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta – septembar 2015. godine

Odluka o kodeksu ponašanja u pokrajinskim organima

Pravilnik o načinu unutrašnjeg uzbunjivanja

Pravilnik o utvrđivanju programa obuke radi stručnog usavršavanja službenika za 2019. godinu

Pokrajinska uredba o načinu i postupku analize i ocene opravdanosti, isplativosti i mogućnosti realizacije donacije