Компетенције децембар 2022. година

 

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места – децембар 2022. године

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места – април 2022. године

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места – децембар 2020. године

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места – јануар 2019. године

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места – фебруар 2018. годин

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места – август 2017. године

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места – новембар 2016. године

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места – јул 2016. године

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места – мај 2016. године

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места – септембар 2015. године

Одлука о кодексу понашања у покрајинским органима

Правилник о начину унутрашњег узбуњивања

Правилник о утврђивању програма обуке ради стручног усавршавања службеника за 2019. годину

Покрајинска уредба о начину и поступку анализе и оцене оправданости, исплативости и могућности реализације донације